Pomiń baner
Adrian Mróz
mgr
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2017
opiekun naukowy prof. dr hab. Michał Ostrowicki