Agnieszka Proszewska
mgr
email agnieszka.proszewska@gmail.com
dyżur pon., godz. 11:00-12:00, p. 42 (Collegium Broscianum)
strona WWW www.aproszewska.com
tytuł doktoratu Czy struktura semantyczna musi być strukturą teoriomogościową? Metody reprezentacji w ontycznej wersji realizmu strukturalnego Stevena Frencha
data otwarcia
przewodu
01.06.2017
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2014
promotor dr hab. Jerzy Gołosz, prof. UJ

Zajęcia prowadzone w bieżącym roku akademickim

Lista zajęć w systemie USOSweb