Pomiń baner
Agnieszka Trela
mgr
email agnieszka.trela@doctoral.uj.edu.pl
tytuł doktoratu Stygmatyzacja i podwójne wykluczenie kobiet z niepełnosprawnością w perspektywie filozofii kultury
data otwarcia
przewodu
01.06.2017
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
10.10.2016
promotor dr hab. Joanna Hańderek, prof. UJ