Pomiń baner
Alicja Rybkowska
mgr
tytuł doktoratu Filozoficzne korzenie wielkiej awangardy
data otwarcia
przewodu
05.04.2018
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2015
promotor dr hab. Joanna Hańderek, prof. UJ