Andrzej Krawiec
dr
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2017
opiekun naukowy dr hab. Janusz Mizera, prof. UJ