Pomiń baner

Archiwum

Spotkanie 29.04.2015 (wtorek), godz. 13-14.30, Instytut Filozofii UJ, ul. Grodzka 52, s. 25 im. R. Ingardena, prof. Howard Williams (Aberystwyth University) wygłosił wykład "Reconsidering Francis Fukuyama and the Radical Enlightenment's Vision of an End of History", abstrakt

Spotkanie 14.04.2015 (wtorek), godz. 13-14.30, Instytut Filozofii UJ, ul. Grodzka 52, s. 25 im. R. Ingardena, prof. Kenneth Westphal (Bogazici University, Turcja) wygłosił wykład "Enlightenment, Critique and Universalism: Kant's Abiding Insights", abstrakt

Spotkanie 25.03.2015 (środa), godz. 13-14.30, Instytut Filozofii UJ, ul. Grodzka 52, s. 25 im. R. Ingardena, prof. dr hab. Justyna Miklaszewska (UJ) wygłosiła wykład „Oświeceniowa filozofia religii: Newton i Locke", abstrakt

Spotkanie 23.01.2015 (piątek), godz. 13-14.30, Instytut Filozofii UJ, ul. Grodzka 52, s. 25 im. R. Ingardena, prof. dr hab. Marek Drwięga (UJ) wygłosił referat „Zło w epoce rozumu. Wolter i Kant" abstrakt

Spotkanie 05.12.2014 (piątek), godz. 13-14.30, Instytut Filozofii UJ, ul. Grodzka 52, s. 25 im. R. Ingardena, dr hab. Przemysław Gut  (Katolicki Uniwersytet Lubelski) wygłosił referat "Radykalizm filozofii Spinozy i oświeceniowa refleksja nad naturą ludzką" abstrakt

Spotkanie 21.11.2014 (piątek), godz. 13-14.30, Instytut Filozofii UJ, ul. Grodzka 52, s. 25 im. R. Ingardena, prof. Maciej Chmieliński (Uniwersytet Łódzki) wygłosił referat „Kosmopolityczny realizm oświeceniowej koncepcji Immanuela Kanta" abstrakt

Spotkanie: 07.11.2014 (piątek), godz. 13-14.30, Instytut Filozofii UJ, ul. Grodzka 52, s. 25 im. R. Ingardena, prof. Jolanta Żelazna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) wygłosiła referat „Traktat teologiczno-polityczny - księga wykuta w piekle, napisana przez samego diabła" abstrakt

Spotkanie: 13.06.2014 (piątek), godz. 13-14.30, Instytut Filozofii UJ, Grodzka 52, s. 25 im. R. Ingardena, prof. Jonathan Israel (Princeton University) wygłosił referat "Radical Enlightenment and the European Revolutions of the Late Eighteenth Century" abstrakt, Prof. Jonathan Israel - Lecture notes, Krakow, Sprawozdanie z seminarium prof. Jonathana Israela

Warsztaty z Prof. Margaret C. Jacob, 15.05.2014 (czwartek), godz. 10-12.15 oraz 14-16.15, Instytut Filozofii UJ, Grodzka 52, s. 25 im. R. Ingardena, link do opisu

Spotkanie: 14.05.2014 (środa), godz. 13-14.30, Instytut Filozofii UJ, ul. Grodzka 52, s. 25 im. R. Ingardena, prof. Margaret C. Jacob (University of California, Los Angeles) wygłosiła referat "How Radical was the Enlightenment? What do we mean by Radical" abstrakt

Spotkanie: 10.04.2014 (czwartek), godz. 13-14.30, Instytut Filozofii UJ, ul. Grodzka 52, s. 25 im. R. Ingardena, prof. Steven Nadler (University of Wisconsin-Madison) wygłosił referat "What We Owe to Others: The Ethics of Spinoza's Ethics" abstrakt

Spotkanie: 01.04.2014 (wtorek), godz. 13-14.30, Instytut Filozofii UJ, ul. Grodzka 52, s. 25 im. R. Ingardena, dr. Jens Timmermann (University of St Andrews) wygłosił referat "Kant on Conscience, Punishment, and Irrational Action" abstrakt

Spotkanie: 28.03.2014 (piątek), godz. 13-14.30, Instytut Filozofii UJ, ul. Grodzka 52, s. 25 im. R. Ingardena, prof. Władimir Warawa (Państwowy Uniwersytet w Woroneżu), "Dmitrij Wieniewitinow: narodziny filozofii z ducha Oświecenia" (w języku angielskim) abstrakt

Spotkanie: 14.03.2014 (piatek), godz. 13-14.30, Instytut Filozofii UJ, ul. Grodzka 52, s. 25 im. R. Ingardena, prof. dr hab. Sabina Kruszyńska (Uniwersytet Gdański) wygłosiła referat „Filozoficzne wyznania niewiary: francuskie Oświecenie a ponowoczesność" abstrakt

Spotkanie: 05.03.2014 (środa), godz. 13-14.30, Instytut Filozofii UJ, ul. Grodzka 52, s. 25 im. R. Ingardena, prof. Bert van Roermund (Tilburg University) wygłosił referat „Rousseau and the People. What Democracy is Not" abstrakt

Spotkanie: 18.12.2014 (środa), godz. 13:15-14:30, Instytut Filozofii UJ, ul. Grodzka 52, s. 25 im. R. Ingardena, dr Anna Tomaszewska (UJ) wygłosiła referat "Bóg Spinozy w przedkrytycznych pismach Kanta" abstrakt

Spotkanie: 27.11.2013 (środa), godz. 13-14.30, Instytut Filozofii UJ, ul. Grodzka 52, s. 25 im. R. Ingardena, dr Beth Lord (University of Aberdeen) wygłosiła referat "The concept of equality in Spinoza's Theologico-Political Treatise" abstrakt

Spotkanie: 15.11.2013 (piątek), godz.13-14:30, Instytut Filozofii UJ, ul. Grodzka 52, s. 25 im. R. Ingardena, prof. Barbara A. Markiewicz (Uniwersytet Warszawski) wygłosiła referat "O życzliwości jako postulacie metodologicznym, czyli o softwarowej wersji radykalizmu Oświecenia" abstrakt

Spotkanie: 25.10.2013 (piątek), godz.13-14:30, Instytut Filozofii UJ, ul. Grodzka 52, s. 25 im. R. Ingardena, ks. prof. Stanisław Janeczek (KUL) wygłosił referat "Idea oświecenia chrześcijańskiego" abstrakt