Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Czasopisma w Bibliotece IF UJ

Tytuły oznaczone kolorem żółtym są podpięte do katalogu komputerowego i można zamówić elektronicznie konkretny numer. W katalogu komputerowym status „003 tylko do czytelń” oznacza możliwość skorzystania jedynie na miejscu, status „001 wypożyczany standardowo” oznacza dublet czasopisma, który można wypożyczyć przez osoby uprawnione do wypożyczania na zewnątrz zgodnie z regulaminem biblioteki.


TYTUŁY CZASOPISM wg SYGNATUR

SYGNATURA TYTUŁ MIEJSCE WYDANIA ISSN
1 Fundamenta Mathematicae Warszawa 0016-2736
2 Nauka Polska : jej potrzeby, organizacja i rozwój . . . Warszawa 1230-5480
4 Studia Logica Warszawa 0039-3215
5 Studia Filozoficzne - CZYT. (dub. 67) Warszawa 0039-3142
6 Colloquium Mathematicum Wrocław 0010-1354
7 Ruch Filozoficzny - CZYT. (dub. 335) Toruń 0035-9599
8 Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 2, Wiadomości Matematyczne Warszawa 0373-8302
9 Zastosowania Matematyki Warszawa, Wrocław 0044-1899
13 Kultura i Społeczeństwo Warszawa 0023-5172
14 Commentaire : [revue trimestrielle] Paris 0180-8214
15 Nauka i sztuka Warszawa
17 Zeszyty Naukowe. Matematyka (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu) Opole 1427-6534
21 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Seria 2, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze
Acta Universitatis Lodziensis. Seria 2, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze
. Łódź 0137-4605
22 Prakseologia Warszawa 0079-4872
23 Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie Kraków 0075-5125
24 Zagadnienia Naukoznawstwa Warszawa 0044-1619
25 Dissertationes Mathematicae (Rozprawy Matematyczne) Warszawa 0012-3862
26 Prace Komisji Filozofii i Socjologii Poznań, Bydgoszcz 0137-6098
Prace Komisji Filozofii i Pedagogiki Bydgoszcz 0860-3960
27 Roczniki Filozoficzne – CZYT. Lublin 0035-7685
28 Studia Socjologiczne Wrocław 0039-3371
29 Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 1, Prace Matematyczne Warszawa 0209-102X
30 Myśl Współczesna : czasopismo naukowe Łódź
31 Myśl Filozoficzna Warszawa 0580-3918
31 a Myśl Filozoficzna : przekłady Warszawa
33 Studia Metodologiczne : zeszyty poświęcone integracji nauki
(Dissertationes Methodologicae) Poznań 0039-324X

34 Studia Philosophiae Christianae Warszawa 0585-5470
35 Studia Mediewistyczne Warszawa 0039-3231
35 a Studia Antyczne i Mediewistyczne Warszawa 0039-3231
37 Mathematical proceedings of the Cambridge Philosophical Society Cambridge 0305-0041
38 Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Filozoficzne Wrocław 0524-4528
39 Meander : miesięcznik poświęcony kulturze świata starożytnego Warszawa 0025-6285
40 Euhemer : przegląd religioznawczy Warszawa 0014-2298
41
Studia Filozoficzne : izbrannye stat'i  - CZYT. Warszawa 0562-2727
42 Artes: prace studentów Miedzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ Kraków 1733-2516
43 Etyka – CZYT. (dub. 49) Warszawa 0014-2263
44 Studi storici : periodico trimestrale Pisa 0394-4964
45 Zeszyty Naukowe UJ (różne)
46 Studia Estetyczne – CZYT. Warszawa 0081-637X
47 Fichte-Studien Amsterdam 0925-0166
48 Res Publica : a Journal of Moral, Legal and Social Philosophy Roskilde 1356-4765
49 DUBLET Etyka – sygn. 43 Warszawa 0014-2263
51 Mediaevalia Philosophica Polonorum Warszawa 0076-5880
53 Przegląd Humanistyczny Warszawa 0033-2194
54 Bibliografia Zawartości Czasopism Warszawa 0006-1093
55 Zeitschrift für Mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik Berlin / Leipzig 0044-3050
56 Przegląd Filozoficzny – CZYT. (dub. 159) Warszawa 0867-1176
56 a Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria – CZYT. (dub. 159a) Warszawa 1230-1493
57 Kantstudien : philosophische Zeitschrift Hamburg ; Leipzig 0022-8877
58 Zeszyty Naukowe. Prace Filozoficzno-Społeczne Katedry Filozofii Katowice
60 Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej. Seria E, Zagadnienia Ogólne Warszawa 0081-6612
61 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne Łódź 0495-9248
62 European Journal for Philosophy of science 1879-4912
65 Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences. Série des Sciences Mathématiques Varsovie 0239-7269
66 Studia Religioznawcze Warszawa 0081-6868
67 DUBLET Studia Filozoficzne – sygn. 05
70 Analysis Oxford 0003-2638
71 Nauka Polska : (czasopismo poświęcone zagadnieniom rozwoju nauki w Polsce) Warszawa 0028-1271
72 The Journal of Symbolic Logic Pasadena 0022-4812
73 Revue de Métaphysique et de Morale Paris 0035-1571
75 Commentarii Mathematici Universitatis Sancti Pauli Tokyo 0010-258X
82 Zeitschrift für Philosophie und philosphische Kritik (dub. 328) Halle
83 Res Facta : teksty o muzyce współczesnej Kraków 0486-4689
84 Teksty : teoria literatury, krytyka, interpretacja Wrocław Warszawa 0324-8208
84 a Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja Warszawa 0867-0633
86 Revue Philosophique de la France et de l'Étranger Paris 0035-3833
87 Publicationes Mathematicae Debrecen 0033-3883
89 Acta Mathematica Academiae Scientiarum Hungaricae Budapest 0001-5954
90 Acta Scientiarum Mathematicarum Szeged 0001-6969
91 Matematicky Časopis (Mathematica Slovaca) Bratislava
92 Reports on Mathematical Logic (dub. 093) Kraków 0137-2904
93 DUBLET Reports on Mathematical Logic – sygn. 092 Kraków 0137-2904
94 Człowiek i Światopogląd Warszawa 0137-7957
95 Analecta Cracoviensia Kraków 0209-0864
96 Historyka : studia metodologiczne Kraków 0073-277X
97 Wiener Jahrbuch für Philosophie Wien 0083-999X
98 Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities Amsterdam,
New York 0303-8157
99 Archiv für die Gesamte Psychologie Leipzig 0724-7842
100 Revue de Philosophie : paraissant tous les deux mois Paris
101 Revue de l'Histoire des Religions Paris 0035-1423
102 Bulletin of the Section of Logic Wrocław 0138-0680
103 Mathematica Slovaca Bratislava 0139-9918
104 Poznańskie Studia z Filozofii Nauki Poznań 0137-9976
104 a Poznańskie Studia z Filozofii i Humanistyki Poznań 0137-9976
105 Reports on Philosophy (dub. 106) Warsaw, Cracow 0324-8712
106 DUBLET Reports on Philosophy – sygn. 105 Warsaw, Cracow 0324-8712
107 Zeitschrift fur Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane Leipzig
108 Studia Gramatyczne / Prace Instytutu Języka Polskiego. Studia Gramatyczne Wrocław 0208-4074
109 Fundamenta Informaticae Amsterdam 0169-2968
110 Humanitas : z zagadnień filozofii i kultury współczesnej Wrocław 0137-9666
111 Studia Philosophica : commentarii Societatis Philosophicae Polonorum (dub. 329, 330) Leopoli 0867-1672
112 Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Lublin 0044-4405
113 Scientia Rivista internazionale di sintesi scientifica Bologna
116 Publications of the Research Institute for Mathematical Sciences Kyoto 0034-5318
117 Logique et Analyse Louvain 0024-5836
118 Zeitschrift fur Asthetik und Allgemeine Kunstwissenschaft
119 Journal of Philosophical Logic Dordrecht 0022-3611
120 The Philosophical Quarterly St. Andrews 0031-8094
121 Dialectica : international journal of philosophy and official organ of The ESAP Neuchâtel, Szwajcaria 0012-2017
122 The Philosophical Review (dub. 333) Ithaca, N.Y. 0031-8108
123 Dialogue : Canadian philosophical review = revue canadienne de philosophie (dub. 334) Montreal 0012-2173
124 Grazer Philosophische Studien : internationale Zeitschrift für analytische Philosophie
(dub. 339) Amsterdam 0165-9227
125 Rendiconti del Seminario Matematico della Università di Padova Padova 0041-8994
126 The Monist an international quarterly journal of general philosophical inquiry New York 0026-9662
127 Inquiry : interdisciplinary journal of philosophy and the social sciences Oslo 0020-174X
128 Bulletin of the Australian Mathematical Society Brisbane 0004-9727
129 Communication and cognition Ghent 0378-0880
130 American Philosophical Quarterly Pittsburg 0003-0481
131 Canadian Journal of Philosophy Edmonton 0045-5091
132 Synthese : an international journal for epistemology, methodology and philosophy of science Dordrecht 0039-7857
133 Australasian Journal of Philosophy Sydney 0004-8402
134 The Modern schoolman St. Louis 0026-8402
135 Archiv für Mathematische Logik und Grundlagenforschung Stuttgart 0003-9268
136 Philosophica (dub. 340) Gent 0379-8402
137 Archiv für Geschichte der Philosophie (dub. 191) Berlin 0003-9101
138 Rivista di Filosofia Modena
140 Linguistics and Philosophy Dordrecht, Boston 0165-0157
141 The philosophical forum : a quarterly New York, 0031-806X
142 Nous Detroit 0029-4624
143 Philosophia : philosophical quarterly of Israel (dub. 337) Jerusalem 0048-3893
144 Ratio Oxford 0034-0066
144 a Ratio Oxford 0034-0006
145 Metaphilosophy Oxford 0026-1068
146 The Journal of Philosophy (dub. 338) Lancaster, PA 0022-362X
147 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio A, Mathematica Lublin 0365-1029
148 Tsudajuku Daigaku. Journal of Tsuda College Tsudamachi 0287-7805
150 Mitteilungen aus dem Mathem. Seminar Giessen Giessen 0373-8221
151 Studia semiotyczne Wrocław 0137-6608
154 Theoria : Swedish journal of philosophy Göteborg 0040-5825
155 Philosophy and Phenomenological Research Buffalo, N.Y. 0031-8205
156 Rocznik Tomistyczny Warszawa 2300-1976
157 Quaderni - Centro studi per la filosofia mitteleuropea Trento 1122-1550
158 The Review of Metaphysics Washington 0034-6632
159 DUBLET Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria – sygn. 56 a Warszawa 1230-1493
160 DUBLET  Kwartalnik Filozoficzny – sygn. 178 Kraków 1230-4050
161 Grundwissenschaft. Philosophische Zeitschrift der Johannes-Rehmke-Gesellschaft Leipzig
162 Kwartalnik Historii Nauki i Techniki Warszawa 0023-589X
163 Bulletin de la Société française de philosophie Paris 0037-9352
164 Materiały do Historii Filozofii Średniowiecznej w Polsce Wrocław
165 Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. Seria A, Materiały do Historii Filozofii Średniowiecznej w Polsce Warszawa
166 La Rinascita : rivista del Centro nazionale di studi sul Rinascimento Firenze 1124-3066
167 Giornale Critico della Filosofia Italiana Firenze 0017-0089
169 Himmel und Erde : Illustrierte naturwissenschaftliche monatschrift Berlin
170 Jahrbuch der Naturwissenschaften Freinurg im Breisgau
171 Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft Leipzig 0024-7421
172 Jahrbuch der Schopenhauer-Gesellschaft Kiel
173 Jahrbuch der Philosophischen Gesellschaft an der Universität zu Wien Leipzig
174 Monatschrift für höhere Schulen
Berlin
175 Blätter für Deutsche Philosophie Berlin
176 Annalen der Naturphilosophie Leipzig
177 Jahrbucher der Philosophie Berlin
178 Kwartalnik Filozoficzny - CZYT. (dub. 160) Kraków 1230-4050
179 Journal für Psychologie und Neurologie Leipzig
180 Archiv für systematische Philosophie Berlin
182 Znak Kraków 0044-488X
183 Życie i Myśl Poznań 0044-5584
184 Pismo Literacko - Artystyczne Kraków 0208-7987
184 a Koniec Wieku : kwartalnik literacko-artystyczny Kraków 0867-0692
185 Mind : a quarterly review of psychology and philosophy London 0026-4423
185 a Mind : a quarterly review of psychology and philosophy London 0026-4423
186 Isis : an international review devoted to the history of science and its cultural influences Chicago 0021-1753
187 Nature London 0028-0836
188 Journal of the History of Ideas Baltimore 0022-5037
189 The Journal of Mental Science London 0368-315X
190 International Journal of Ethics : devoted to the advancement of ethical knowledge and practice Philadelphia 1526-422X
191 DUBLET Archiv für Geschichte der Philosophie - sygn. 137 Berlin 0003-9101
192 Danish Yearbook of Philosophy Copenhagen 0070-2749
193 The New Scholasticism : a quarterly review of philosophy (cd. sygn. 348) Baltimore 0028-6621
194 Philosophical Studies Dordrecht 0031-8116
195 Philosophy of Science Baltimore 0031-8248
196 Proceedings of the American Philosophical Society Held an Philadelphia for Promoting Useful Knowledge Philadelphia 0003-049X
197 Analecta Husserliana : the yearbook of phenomenological research Dordrecht 0167-7276
198 Literatura na świecie Warszawa 0324-8305
200 Odra : miesięcznik społeczno-kulturalny Wrocław 0472-5182
212 Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej Warszawa 0066-6874
213 Dialectics and Humanism : the polish philosophical quarterly Warsaw 0324-8275
214 Philosophische Studien Leipzig
215 Socialistische Monatshefte : Internationale Revue des Socialismus Berlin
216 Die Philosophie der Gegenwart : eine internationale Jahresübersicht Heidelberg
217 Philosophische Monatshefte Heidelberg
218 Vierteljahrsschrift für Wissenschaftliche Philosophie und Soziologie (dub. 332) Leipzig
219 Zeitschrift für Deutsche Kulturphilosophie : neue Folge des Logos Tübingen 1614-2470
220 Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft 0258-1639
221 Annales de l'Institut supérieur de philosophie Louvain
222 L'Année Philologique Paris
223 Revue d'Histoire de la Philosophie et d'Histoire Générale de la Civilisation Paris 0996-2638
224 Les Études Philosophiques : organe officiel de la Société d'Études Philosophiques Marseille 0014-2166
225 Annalen der Philosophie mit Besonderer Rücksicht auf die Probleme Als-Ob-Betrachtung Leipzig
226 Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques Paris 0035-2209
227 Revue Néo-Scolastique Louvain
228 Revue scientifique : revue rose Paris 0370-4556
229 Archives d'Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Age Paris 0373-5478
230 Bulletin Analytique Philosophie Paris 1631-0152
231 L'Année Psychologique (dub. 331) Paris 0003-5033
232 Journal of Semantics Nijmegen, Holland 0167-5133
234 Annales Universitatis scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio philosophica et sociologica Budapest 0524-9023
235 BI: Filosofie-logica (Filosofie-logica ; buletin de informare stiinsifica) Bucuresti
238 Trudy Moskovskogo Matematičeskogo Obŝestva Moskva 0134-8663
239 Trudy Matematičeskogo Instituta imeni V. A. Steklova Moskva 0371-9685
240 Scripta Mathematica : a quarterly journal devoted to the philosophy, history, and expository treatment of mathematics New York 0036-9713
242 Colloquia Communia : kwartalnik teoretyczny Warszawa Toruń 0239-6815
243 Notre Dame journal of formal logic Notre Dame 0029-4527
244 Topoi : an international review of philosophy Dordrecht, Boston 0167-7411
248 Annals of Mathematical Logic Amsterdam 0003-4843
249 Philosophie et Langage Bruxelles
250 Zagadnienia Filozoficzne w Nauce Kraków 0867-8286
251 The Journal of the British Society for Phenomenology : JBSP Manchester 0007-1773
252 Auslegung : a Journal of Philosophy Lawrence 0733-4311
253 Informal Logic Windsor, Ont. 0824-2577
254 Australian logic teachers journal 0726-3384
258 Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności Kraków 1231-3750
259 Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Filozoficznego i Psychologicznego w Lublinie w Latach ... Lublin
261 Rocznik Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków
264 Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Warszawa 0860-164X
265 Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności Kraków
266 Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznań 0860-8598
267 Sprawozdanie z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Wydział I Językoznawstwa i Literatury Warszawa
268 Poradnik Językowy : miesięcznik poświęcony poprawności języka Kraków 1230-6479
269 Problemos Vilnius 1392-1126
270 Manuscrito : revista de filosofia Campinas 0100-6045
271 Philosophy and Literature Baltimore 0190-0013
274 Prace Naukowe Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych : Seria Filozoficzna Poznań 0239-0094
275 Philosophy In Review : comptes rendus philosophiques – wcześniejszy tytuł: Canadian Philosophical Reviews 1206-5269
276 The Journal of speculative philosophy 0891-625X
279 Publications de l'Institut Mathématique Beograd 0350-1302
282 The Polish Review New York 0032-2970
284 Computational linguistics and computer languages Budapest 0324-2048
285 The Bulletin of the Hegel Society of Great Britain 0263-5232
287 Apeiron – jest to nazwa serii Edmonton
288 Kriterion : revista de Filosofia Belo Horizonte 0100-512X
289 Phronesis : a journal for ancient philosophy Assen, Netherlands 0031-8868
294 Philosophy & Public Affairs Princeton 0048-3915
295 The Public Interest New York 0033-3557
296 Conceptus : zeitschrift für philosophie Sankt Augustin 0010-5155
298 The Journal of Aesthetics and Art Criticism Madison, Wis. 0021-8529
299 Archives de philosophie : recherches et documentation Paris 0003-9632
300 Philosophia : philosophorum nostri temporis vox universa Belgradi
301 Mathematica Cluj-Napoca 0025-5505
302 Sztuka i Krytyka : materiały do studiów i dyskusji z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej oraz badań nad sztuką Warszawa
303 Materiały i Studia. Seria Filozoficzna Warszawa
304 Mathesis Polska : miesięcznik poświęcony naukom ścisłym i ich metodologii Warszawa
305 Prace Naukowe Instytutu Matematyki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje. Wrocław 0137-6268
306 Zeszyty Naukowe. Filozofia i Socjologia Gdańsk 2080-9719
308 Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Filozoficzne Kraków 0239-2348
310 Jahrbuch fur Philosophie und Phanomenologische Forscung Halle
311 Człowiek i Nauka Warszawa 0137-9801
312 Year book - American Philosophical Society Philadelphia 0065-9762
313 Proceedings of the Aristotelian Society : New Series London
314 Osiris : studies on the history and philosophy of science, and on the history of learning and culture Bruges 0369-7827
316 Science of Science : an international journal of studies on scientific reasoning and scientific enterprise Wrocław 0138-0532
319 Estetyka - CZYT. Warszawa 0014-1313
321 Folia Philosophica Katowice 1231-0913
322 Przegląd tomistyczny Warszawa 0860-0015
323 Przegląd Powszechny : wokół współczesności Warszawa 1426-482X
324 The Philosopher's Index : an international index Bowling Green
325 Erkenntnis : an international journal of analytic philosophy Dordrecht, Boston 0165--106
326 Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Społeczno-Filozoficzne Kraków 0239-5622
327 Bulletin International de L'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres : Classe de Philologie : Classe d'Histoire et de Philosophie Cracovie
328 DUBLET Zeitschrift für philosophie und philosophische kritik - sygn. 82 Leipzig
329 DUBLET Studia Philosophica : commentarii Societatis Philosophicae Polonorum sygn. 111 Leopoli 0867-1672
330 DUBLET Studia Philosophica : commentarii Societatis Philosophicae Polonorum sygn. 111 Leopoli 0867-1672
331 DUBLET L'Année Psychologique – sygn. 231 Paris 0003-5033
332 DUBLET Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie sygn. 218 Leipzig
335 DUBLET Ruch Filozoficzny – sygn. 7 Toruń 0035-9599
338 DUBLET The Journal of Philosophy – sygn. 0146 Lancaster, PA 0022-362X

345 Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL Lublin 0860-8024
346 Annales : Universitatis Mariae Curie-Skłodowska : Sectio I : Philosophia-Sociologia Lublin 0137-2025
347 The Owl of Minerva :biannual journal of the Hegel Society of America Villanova (USA) 0030-7580
348 The New Scholasticism : a quarterly review of philosophy (cd. sygnatury 193, od r. 1971) Baltimore 0028-6621
349 Philosophy in context 0742-2733
350 Zeitschrift für Philosophische Forschung Reutlingen 0044-3301

351 Neue Hefte für Philosophie Göttingen 0085-3917
352 Revista de filosofía de la Universidad de Costa Rica San José 0034-8252
353 Synthesis Philosophica Zagreb 0352-7875
354 W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu Poznań 0137-480X
355 Studies in the Theory and Philosophy of Law Wrocław 0239-9997
357 Discussion papers in environmental philosophy Canberra 0729-2708
358 Philosophy : the journal of the Royal Institute of Philosophy London 0031-8191
359 The International Journal of Applied Philosophy : journal dedicated to the practical applications of philosophy Fort Pierce 0739-098X
360 Journal of Automated Reasoning Dordrecht, Boston 0168-7433
361 Nature and system : philosophical studies of natural and artificial systems Tucson 0191-2941
362 Journal of Applied Non-Classical Logics Paris 1166-3081
363 Economics and Philosophy Cambridge 0266-2671
364 Teaching Philosophy Cincinnati 0145-5788
365 The Journal of Logic Programming New York 0743-1066
366 Idealistic Studies Worcester 0046-8541
367 Theoria : revista de teoría, historia y fundamentos de la ciencia Madrid 0495-4548
368 Transactions of the Charles S. Peirce Society : quarterly journal in american philosophy Bloomington, Ind. 0009-1774
375 Edukacja Filozoficzna Warszawa 0860-3839
376 Res Publica Warszawa 0860-4592
376 a Nowa Res Publica Warszawa 1230-2155
377 Faith and Philosophy : journal of the Society of Christian Philosophers Wilmore 0739-7046
378 JTLA : Journal of the Faculty of Letters, the University of Tokyo. Aesthetics Tokyo 0386-2593
379 International studies in the philosophy of science London, New York 0269-8595
380 Zeszyty Naukowe UJ (Prace z Filozofii)
381 Zeszyty Naukowe UJ (Prace z Logiki)
382 Bibliographie de la Philosophie (cd. sygn. 383) Paris 0006-1352
383 Bibliographie de la Philosophie (cd. sygnatury 382 - Nouvelle série, od r. 1954 + nowa numeracja) Paris 0006-1352
384 Znak. Idee Kraków
385 Notes et Documents Roma 0394-2821
386 Polityka Polska Gdańsk 0867-1729
387 Analogía Filosófica : revista de filosofía : investigación y difusión México 0188-896X
388 Krytyka : kwartalnik polityczny Warszawa 0867-5244
390 Arka : wolne pismo : eseistyka, krytyka, literatura, inne formy Kraków 0867-1702
391 Sztuka i Filozofia Warszawa 1230-0330
392 Logos i Ethos Kraków 0867-8308
393 Journal of Applied Philosophy : journal of the Society for Applied Philosophy Abingdon 0264-3758
395 Journal of Philosophy of Education Oxford 0309-8249
396 Philosophical Books Oxford 0031-8051
397 Metalogicon : rivista internazionale di logica pura e applicata, di linguistica e di filosofia Napoli, Roma 1594-6916
398 Iyyun : the Jerusalem Philosophical Quarterly Tel-Aviv 0021-3306
399 Hume Studies London 0319-7336
400 Pismo Kraków 0208-7987
401 Phenomenological Inquiry Belmont 0885-3886
402 Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność Kraków 2082-310X
403 Literature of liberty 0161-7303
404 Sygnały Semiotyczne : streszczenia prac z dziedziny semiotyki Warszawa 0867-8804
405 Przegląd Literatury Metodologicznej : biuletyn informacyjny Poznań 0239-7870
407 Philosophy in Science Tucson 0277-2434
408 Nowa Krytyka Szczecin 0867-647X
409 Prace Naukowe. Seria Humanistyczna. Cz. 2, Filozofia, Psychologia, Socjologia, Pedagogika Częstochowa 0209-0767
410 Zeszyty Naukowe. Filozofia (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Filozofia) Szczecin 0867-5775
411 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica Łódź 0208-6107
412 Biuletyn Komisji Logiki Warszawa
413 Człowiek w Kulturze Katowice, Lublin 1230-4492
414 Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych Białystok 0860-4487
415 Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej Kraków 0867-5392
415 a Principia : Ekspres Filozoficzny Kraków 1233-4588
416 Filozofia : czasopismo naukowe studentów Wydziału Filozoficznego KUL Lublin 1895-9822
417 Dialogue and Universalism Warszawa 1234-5792
418 Filozofia Nauki Warszawa 1230-6894
419 Kultura współczesna : teoria, interpretacje, praktyka - CZYT. Warszawa 1230-4808
421 Journal of Chinese Philosophy
422 Logic and logical philosophy Toruń 1425-3305
423 Theoria et Historia Scientiarum : an international journal for interdisciplinary studies Toruń 0867-4159
424 Lingua ac Communitas Warszawa / Poznań 1230-3143
426 Przegląd Polityczny Gdańsk 1232-6488
427 Mesotes : Zeitschrift für philosophischen Ost-West-Dialog Wien 1017-8279
428 Philosophy & Rhetoric University Park 0031-8213
429 Journal of Indian Philosophy Dordrecht 0022-1791
430 Biology & Philosophy Dordrecht 0169-3867
432 Foundations of Science Warszawa 1233-1821
433 Bruliony Filozoficzne Warszawa 
434 Polski Biuletyn Semiotyczny Warszawa 0867-2725
435 Studies in East European Thought Dordrecht 0925-9392
436 The Cato journal : an interdisciplinary journal of public policy analysis Washington 0273-3072
437 Transit : Przegląd Europejski Kraków 1426-1715
438 Bulletin of Medical Ethics London 0962-9564
439 Aristotelian Society Supplementary Volume London 0309-7013
440 Proceedings of the Aristotelian Society for the Systematic Study of Philosophy London 0066-7374
441 British Journal for the History of Philosophy Bristol 0960-8788
442 Asian Philosophy : an international journal of Indian, Chinese, Japanese… Abingdon 0955-2367
443 Common Knowledge New York, NY 0961-754X
444 Forum Philosophicum Kraków 1426-1898
445 Anámnesis : revista de teologia, Dominicos, México Mexico 0188-9567
446 The Bulletin of Symbolic Logic Champaign 1079-8986
448 Convivium : revista de filosofia Barcelona 0010-8235
449 Politeja : pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Kraków 1733-6716
450 Veče : almanah russkoj filosofii i kultury Sankt-Peterburg
451 Studia Indologiczne Warszawa 1232-4663
452 Przegląd : pismo Wydawnictwa im. Konstytucji 3 Maja Warszawa
453 Civitas : studia z filozofii polityki Warszawa 1428-2631
454 Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie Kraków 0860-9675
455 Axiomathes : quaderni Centro Studi per la Filosofia Mitteleuropea Padova 1122-1151
456 Acta mediaevalia Lublin 0137-3064
457 Studies in History and Philosophy of Science London 0039-3681
458 Studies in History and Philosophy of Modern Physics Oxford 1355-2198
459 Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences Oxford 1369-8486
460 Logica Trianguli  Łódź, Nantes, Santiago de Compostela Nantes 1293-1934
461 The British Journal for the Philosophy of Science London 0007-0882
462 Acta Asiatica : bulletin of the Institute of Eastern Culture Tokyo 0567-7254
463 The Adam Smith Review London, New York 1743-5285
464 Przegląd Filozoficzno-Literacki - CZYT. Warszawa 1643-2045
465 Toruński Przegląd Filozoficzny Toruń 1427-7026
466 Travaux de logique Neuchatel 1420-8520
467 Szkice Humanistyczne : kwartalnik naukowy OSW Olsztyn 1642-6363
468 Aesthetica Preprint Palermo 0393-8522
469 Estetyka i Krytyka Kraków 1643-1243
470 The British Journal of Aesthetics London 0007-0904
471 Philosophon Agora : artykuły, tłumaczenia, recenzje Lublin 0208-6581
472 Anthropos : prace Instytutu Filozofii UMCS Lublin 1732-6680
473 Archeus : studia z bioetyki i antropologii filozoficznej Białystok 1641-5973
474 Philosophia Naturalis : Archiv für Naturphilosophie und die philosophischen Grenzgebiete der exakten Wissenschaften und Wissenscheftsgeschichte Meisenheim am Glan 0031-8027
475 Logos : internationale Zeitschrift für Philosophie der Kultur Tübingen
476 Dialogi Polityczne : polityka - filozofia - społeczeństwo - prawo Toruń 1730-8003
477 Filozofia dialogu Poznań 1731-0695
478 Fenomenologia : Pismo Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego Poznań 1731-7541
479 Critical Review New York, N.Y. 0891-3811
480 The Economic History Review London 0013-0117
481 Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Philosophica. Kraków 1644-793X
482 Filo-Sofija : rocznik Komisji Filozofii Bydgoszcz 1642-3267
483 Philosophy, Culture, & Traditions : a journal of the World Union of Catholic Philosophical Societies Burlington, Antigonish 1609-2392
484 Teologia Polityczna : rocznik filozoficzny Warszawa 1731-4232
485 Ethical Perspectives Leuven 1370-0049
486 Aesthetics Tokyo 0289-0895
487 Bulletin de Philosophie Médiévale Paris
488 Nordisk estetisk tidskrift Uppsala 0284-7698
489 International Yearbook of Aesthetics Ljubljana 1402-2842
490 Lier en boog : international journal of aesthetics and philosophy of culture Amsterdam
492 Studia philosophica (KSIĄŻKA)
493 Zeszyty Filozoficzne : przekłady Warszawa
494 Philosophische Rundschau Tübingen 0031-8159
495 Philosophisches Jahrbuch Fulda 0031-8183
496 Mathematica Japonicae Tokyo 0025-5513
497 Sprawozdania z Prac Naukowych Wydziału Nauk Społecznych Warszawa 0032-3705
498 Semina Scientiarum : suplement do Zagadnień Filozoficznych w Nauce Kraków 1644-3365
499 Transcendent Philosophy : international journal for comparative philosophy and mysticism London 1471-3217
500 Alpha Omega : rivista di filosofia e teologia dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum Roma 1126-8557
501 Azafea : estudios de historia de la filosofia hispanica Salamanca 0213-3563
502 Filozofia religii Poznań 1895-9555
503 Empirical Studies of the Arts Amityville 0276-2374
504 Studia z Filozofii Polskiej Bielsko-Biała 1897-8584
505 Filozofski Vestnik Ljubljana 0353-4510
506 Filozofický Časopis Praha 0015-1831
507 The world in 2015 (The Economist) London
508 Kronos : metafizyka, kultura, religia - CZYT. (dub. 508a) Warszawa 1897-1555
508a DUBLET Kronos : metafizyka, kultura, religia Warszawa 1897-1555
509 The American Interest Washington, DC 1556-5777
510 Sofia : žurnal filosofiv slov'âns'kih kraìn Rzeszów 1642-1248
512 Interpretation : a journal of political philosophy Hague 0020-9635
513 Anuario Filosófico Pamplona 0066-5215
514 Polish Journal of Philosophy Kraków 1897-1652
515 Analiza i egzystencja : czasopismo filozoficzne Szczecin 1734-9923
516 Laval Théologique et Philosophique Québec 0023-9054
517 Horyzonty wychowania Kraków 1643-9171
518 Philosophical inquiry : international quarterly Athens 1105-235X
519 Rivista di Estetica Torino 0035-6212
520 Književna kritika : časopis za estetiku književnosti Beograd 0350-4123
521 Diotima : revue de recherche philosophique Athēnai 1010-7363
522 Journal of the American Oriental Society New Haven 0003-0279
523 Journal of the International Association of Buddhist Studies : JIABS Lausanne, Heidelberg 0193-600XX
524 Philosophical Investigations Decatur 0190-0536
525 Studia Humanistyczne AGH : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica Kraków 1732-2189
526 Cognitive Science : a multidisciplinary journal of artificial intelligence, psychology and language Norwood 0364-0213
528 Foreign Affairs : an American quarterly review New York 0015-7120
529 Newsweek London 2052-1081
530 Kognitywistyka i media w edukacji Toruń 1643-6938
531 Pressje Kraków 1644-7050
532 Melee Kraków 1898-9799
533 The Review of Symbolic Logic Cambridge 1755-0203
534 Tijdschrift voor Filosofie Leuven 2031-8952
535 Mediator : periodyk interdyscyplinarny Bydgoszcz 1897-2934
536 Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych Lublin 1896-8279
537 Think : philosphy for everyone : a periodical of the Royal Institute of Philosophy London 1477-1756
538 Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2082-7296
538 a Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne. Numer Specjalny Kraków 2082-419X
538 b Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne Kraków 2299-2383
539 Studia z Historii Filozofii Toruń 2083-1978
541 Scientia : official journal of the Universidad Técnica Federica Santa María. Series A, Mathematical sciences 0716-8446
542 Argument : biannual philosophical journal Kraków 2083-6635
543 Rocznik Kognitywistyczny Kraków 1689-927X
544 Thinking in Values : the Tischner Institute journal of Philosophy Kraków 1898-2867
545 Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie Inowrocław 1643-790X
546 European Journal for Philosophy of Religion : journal of the Central European Society for Philosophy of Religion Kraków 1689-8311
547 Journal of the History of Philosophy Berkeley 0022-5053
548 Filozofia Chrześcijańska Poznań 1734-4530
549 Indiana University Mathematics Journal Bloomington 0022-2518
550 The Polish Journal of the Arts and Culture Kraków 1643-1243
551 Tygodnik Powszechny Kraków 0041-4808
552 Contemporary philosophic : philosophic research and analysis Presque Island,Me. 0732-4944

553 The Interlocutor : journal of the Warsaw School of the history of ideas Warsaw 2544-5588