Pomiń baner
Dariusz Stąpor
mgr
email dariusz.stapor@uj.edu.pl
tytuł doktoratu Współczesny paradygmat filozofii polityki a religia.
data otwarcia
przewodu
16.06.2016
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
18.11.2013
promotor prof. dr hab. Justyna Miklaszewska