Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

O zakładzie

Wspólną nicią badań prowadzonych w Zakładzie Epistemologii jest przywiązanie do tradycji analitycznej i stosowanie metod formalnych. Oprócz epistemologii, ważnym przedmiotem badań prowadzonych w zakładzie jest filozofia fizyki i filozofia czasu.

Wydarzenia

W dniach 7-8 IX 2015 odbył się czwarty warsztat polsko-węgierskiej grupy badawczej Prawdopodobieństwo, przyczynowość i determinizm; więcej informacji tutaj.

W dniach 9-11 IX 2015 odbyły się warsztaty Entia et Nomina V, więcej informacji tutaj.

XI 2014 Bartosz Majchrowicz i Michał Tomasz Godziszewski dołączyli do grupy programu Mistrz.

Sukcesy

III 2017 prof. Tomasz Placek uzyskał grant w ramach konkursu Harmonia NCN.

II 2016 dr Leszek Wroński uzskał grant badawczy "Nietrafność epistemiczna a stopnie przekonań", w ramach konkursu Sonata NCN. na lata 2016-2017.

IX 2015 Podczas 10. Polskiego Zjazdu Filozoficznego Wykład Inauguracyjny wygłosił prof. Jan Woleński, a Wykład Przeglądu Filozoficznego dr Leszek Wroński.

XII 2014 Nakładem wydawnictwa de Gruyter ukazała się książka dra Leszka Wrońskiego: Reichenbach's Paradise: Constructing the Realm of Probabilistic Common Causes. Książka jest nieodpłatnie dostępna na stronie wydawnictwa, patrz tutaj.

XII 2014 Jacek Wawer otrzymał Stypendium Ministra Nauki i Szkonicta Wyższego za wybitne osiągnięcia.

X 2014 Jacek Wawer otrzymał stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

V 2014 Profesor Tomasz Placek został wyróżniony "Laurem Jagiellońskim"

dr Leszek Wroński otrzymał grant "Probability, Causality and Determinism" w ramach Hungarian Academy of Sciences - Polish Academy of Sciences Joint Research Projects Program.

V 2014 Jacek Wawer otrzymał grant "Rozgałęziający się czas a semantyka zdań o przygodnej przyszłości" w ramach konkursu Preludium 6 NCN, na lata 2014-2016.

2013 Prof Jan Woleński został laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, patrz tutaj. Gratulujemy!

2013 Paweł Pruski otrzymał grant "Probabilizm Rudolfa Carnapa"  w ramach konkursu Preludium 5 NCN, na lata 2014-2016.

2012 Olga Poller, jako Volha Kukushkina, otrzymała grant "Semantyka nazw własnych: obrona deskryptywnej teorii nazw własnych jako teorii odniesienia" w ramach konkursu Preludium NCN, na lata 2013-2015.

Projekty badawcze

  1. "Nietrafność epistemiczna a stopnie przekonań", kierownik: dr Leszek Wroński. Grant NCN Sonata. 2016-2017.
  2. "Modalności, Prawdopodobieństwo i Twierdzenia Bella: Perspektywa formalna", kierownik: prof. Tomasz Placek. Program Mistrz finansowany ze środków Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. 2013-2015. Opis projektu.
  3. "Probability, Causality and Determinism", kierownik: dr Leszek Wroński. Realizowany w ramach Hungarian Academy of Sciences - Polish Academy of Sciences Joint Research Projects. 2014-2016.
  4. "Rozgałęziający się czas a semantyka zdań o przygodnej przyszłości", kierownik: Jacek Wawer. Grant Preludium. 2014-2016.
  5. "Probabilizm Rudolfa Carnapa", kierownik: mgr Paweł Pruski. Grant Preludium NCN, na lata 2014-2016.