Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Pracownia Etyki

Kierownik

prof. dr hab. Marek Drwięga mail - m.drwiega<- @ ->iphils.uj.edu.pl

Pracownicy

dr hab. Joanna Hańderek
dr Maciej Smolak
dr Radosław Strzelecki mail - r.strzelecki<- @ ->iphils.uj.edu.pl
dr Adriana Warmbier mail - a.warmbier<- @ ->iphils.uj.edu.pl

emerytowany prof. dr hab. Jacek Filek mail - j.filek<- @ ->iphils.uj.edu.pl

Doktoranci

mgr Maciej Banasik
mgr Klementyna Chrzanowska
dr   Katarzyna Eliasz
mgr Miłosz Formela
mgr Jakub Górski
mgr Paulina Gurgul
mgr Łukasz Paweł Kamiński
mgr Anna Kopeć
mgr Fryderyk Kwiatkowski
mgr Natalia Kućma
mgr Dawid Lipka
mgr Dorian Mączka
mgr Martyna Moskaluk
mgr Dominik Rogóż mail - dominik.rogoz<- @ ->uj.edu.pl
mgr Alicja Rybkowska
mgr Szymon Szczęch
mgr Agnieszka Trela
mgr Piotr Troczyński
mgr Szczepan Urbaniak
mgr Marta Węgrzyn

O zakładzie

Interesuje nas pytanie o człowieka i o jego ethos. Dlatego badania naukowe prowadzone w zakładzie koncentrują się na etyce i antropologii filozoficznej; obejmują obszar badawczy rozciągający się od greckich początków po współczesną etykę filozoficzną, ze szczególnym naciskiem na fenomenologię, hermeneutykę i filozofię dialogu. Ambicją naszego zespołu jest również stałe przekraczanie granic między różnymi tradycjami filozoficznymi, stąd istotny udział perspektywy fenomenologiczno-analitycznej w aktualnie prowadzonych badaniach. Do problemów najszerzej dyskutowanych w ramach pracy naukowej i dydaktycznej zespołu należy pytanie o odpowiedzialność i o wolność, o zło, o podmiotowość człowieka, o znaczenie rozumienia czasu dla etyczności ludzkiej, o związki etyki i polityki, o moralne aspekty transhumanizmu dyskutowane na gruncie neuroetyki.   

Dydaktyka

Zakład Etyki prowadzi kursy z etyki, antropologii filozoficznej, historii filozofii. Sprawuje nadzór organizacyjny nad kierunkiem studiów etyka.

Aktualności

Obecnie realizowane projekty badawcze:

„Współczesna formuła podmiotowości w perspektywie fenomenologiczno-analitycznej"  - projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata (HS1), okres realizacji: czerwiec 2013 - czerwiec 2016; kierownik projektu: dr Adriana Warmbier.

Konferencje, seminaria i wykłady gościnne:

W dniach 19-22 V 2015 odbędzie się Międzynarodowy Kongres: The Polyphony of Text and Life: Phenomenological Hermeneutics Ten Years After the Death of Paul Ricoeur. Kongres zorganizowany jest przez Instytut Filozofii UJ (Zakład Etyki) przy współpracy z The International Institute for Hermeneutics, Instytut Filozofii Akademii Ignatianum. Collegium Novum UJ, Aula Magna Akademii Ignatianum.

Najnowsze publikacje

Archiwa

Konferencje, seminaria i wykłady gościnne:


W dniu 18 X 2013 odbyła się ogólnopolska konferencja Odpowiedzialność przed wolnością. Konferencja dedykowana była Panu Prof. Jackowi Filkowi.

W dniu 10 VI 2014 Prof. Robert Audi z Uniwersytetu Notre Dame USA, wystąpił na seminarium, zorganizowanym w ramach projektu Współczesna formuła podmiotowości w perspektywie fenomenologiczno-analitycznej, z odczytem: Treatment of Persons: Intuitive Foundations of Kant's Humanity FormulaIF sala 25.

W dniu 24 X 2014 odbyło się ogólnopolskie sympozjum Interdyscyplinarne ujęcia podmiotowości, zorganizowane w ramach projektu Współczesna formuła podmiotowości w perspektywie fenomenologiczno-analitycznej, IF sala 25. Rezultatem sympozjum jest przygotowywana monografia Spór o podmiotowość – perspektywa interdyscyplinarna.

W dniach 19-20 V 2014 Dr hab. Karel Novotny z Uniwersytetu Karola w Pradze wygłosił wykłady:

Sur la question du rapport entre subjectivité et corporéité vivante chez Husserl et J. Patoĉka.

Sujet et corps selon E. Lévinas.

Archiwum seminariów naukowych Zakładu Etyki