Pomiń baner

Zakład Ontologii

O Zakładzie

Dotychczasowi Kierownicy:

Prof. Władysław Stróżewski

dr hab. Jerzy Szymura

dr hab. Andrzej J. Nowak

 

Prowadzone w ramach Zakładu Ontologii prace badawcze cechuje pluralizm metodologiczny, bogactwo perspektyw i ujęć, nawiązania historyczne, a nade wszystko silne związki z dwiema dominującymi tradycjami w XX-wiecznej filozofii: fenomenologią i filozofią analityczną.

Pracownicy i Doktoranci ZO w sposób systematyczny i historyczny podejmują kluczowe problemy z zakresu współczesnej metafizyki i ontologii, m.in. wolicjonalność, status umysłu i treści mentalnej, natura dyskursu metafizycznego, charakter znaczenia, spór o uniwersalia, teoria transcendentaliów czy argumentacja na rzecz istnienia Boga.

Dorobek publikacyjny Pracowników i Doktorantów ZO (za ostatnie lata) obejmuje kilka książek (jednoautorskich i zbiorowych), szereg artykułów w języku polskim i językach obcych oraz przekłady dzieł wybitnych filozofów.

Głównymi przedsięwzięciami upowszechniającymi dorobek Zakładu Ontologii są Krakowskie Sympozja Ontologiczne oraz Wykłady Ingardenowskie.

Pracownicy ZO prowadzą obowiązkowe i fakultatywne kursy na studiach podstawowych (licencjackich) i zaawansowanych (magisterskich) na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych przez Instytut Filozofii: filozofii, etyce i kognitywistyce.

Kierownik

dr hab. Sebastian Tomasz Kołodziejczyk mail - sebastian.kolodziejczyk {at} uj.edu.pl

Pracownicy

dr hab. Jan Kiełbasa mail - j.kielbasa<- @ ->iphils.uj.edu.pl
dr Paweł Rojek mail - pawel.rojek@uj.edu.pl
dr Andrzej Rygalski mail - a.rygalski<- @ ->iphils.uj.edu.pl

Doktoranci

Aktualności

Otwarte zebrania naukowe Zakładu Ontologii:
 
Rok akademicki 2016/2017, semestr I (s. 25):
 
07.11.2016 - dr hab. Sebastian T. Kołodziejczyk, Deflacyjna zapaść metafizyki
21.11.2016 - mgr Stanisław Ruczaj, Sensus Divinitatis jako koncepcja powstawania przekonań religijnych
28.11.2016 - Roman Ingarden Lectures (patrz niżej)
15.12.2016 - dr Paweł Rojek, Istoty, grunty i kategorie Ontologiczne podstawy tożsamości społecznej (godz. 16.00, s. 25)
12.01.2017 - mgr Jadwiga Guerrero van der Meijden, Czy diabeł ma godność? Pytanie o relację między pojęciami osoby i godności (godz. 16.00, s. 25)
26.01.2017 - dr hab. Jan Kiełbasa, Metafizyka czy retoryka? O podstawach średniowiecznego sporu między intelektualizmem i woluntaryzmem antropologicznym (godz. 16.00, s. 25) 
 
 
Rok akademicki 2016/2017, semestr II (czwartki, godz. 16.00, s. 25):
 
16.03.2017 - dr Andrzej Rygalski, Gottloba Fregego powrót do źródeł
30.03.2017 - mgr Karol Kleczka, Tytuł zostanie podany
13.04.2017 - dr Błażej Skrzypulec, Tytuł zostanie podany 
27.04.2017 - Doktorant ZO, Tytuł zostanie podany
11.05.2017 - Gość ZO, Tytuł zostanie podany
28.05.2017 - Doktorant ZO, Tytuł zostanie podany
09.06.2017 - Krakowskie Sympozja Ontologiczne (informacja poniżej) 
 
 
Rok akademicki 2015/2016, semestr I:
 
23.11.2015, godz. 16.30, Sala 25, Dr Krzysztof Posłajko, Epifenomenalizm a antyreprezentacjonalizm;
 
14.12.2015, Sala 25, godz. 16.00 (wyjątkowo), Dr Paweł Rojek (UPJPII), Kolaps relacyjny. W kierunku ogólnej teorii internalizacji i eksternalizacji;
 
Rok akademicki 2015/2016, semestr II:
 
29.02.2016, Sala 25, godz. 16.30, Dr hab. Jan Kiełbasa, Jedna metafizyka czy wiele metafizyk w średniowieczu?;
 
11.04.2016, Sala 25, godz. 16.30, Dr hab. Sebastian T. Kołodziejczyk, Między spekulacją a naturalizacją. Dyskusja wokół statusu metodologicznego metafizyki.
 
 
Wydarzenia specjalne (cykliczne):
 
 
28.11.2016, godz. 18.00, Sala 13, Wykłady Ingardenowskie/Roman Ingarden Lectures, Prof. Jan Woleński, Modalności w ontologii formalnej Romana Ingardena
 
09.06.2017, godz. 9.00-18.00, Krakowskie Sympozja Ontologiczne/Krakow Metaphysics Symposia, Szczegóły wkrótce!