Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Zakład Ontologii

O Zakładzie

Dotychczasowi Kierownicy:

Prof. Władysław Stróżewski

dr hab. Jerzy Szymura

dr hab. Andrzej J. Nowak

 

Prowadzone w ramach Zakładu Ontologii prace badawcze cechuje pluralizm metodologiczny, bogactwo perspektyw i ujęć, nawiązania historyczne, a nade wszystko silne związki z dwiema dominującymi tradycjami w XX-wiecznej filozofii: fenomenologią i filozofią analityczną.

Pracownicy i Doktoranci ZO w sposób systematyczny i historyczny podejmują kluczowe problemy z zakresu współczesnej metafizyki i ontologii, m.in. wolicjonalność, status umysłu i treści mentalnej, natura dyskursu metafizycznego, charakter znaczenia, spór o uniwersalia, teoria transcendentaliów czy argumentacja na rzecz istnienia Boga.

Dorobek publikacyjny Pracowników i Doktorantów ZO (za ostatnie lata) obejmuje kilka książek (jednoautorskich i zbiorowych), szereg artykułów w języku polskim i językach obcych oraz przekłady dzieł wybitnych filozofów.

Głównymi przedsięwzięciami upowszechniającymi dorobek Zakładu Ontologii są Krakowskie Sympozja Ontologiczne oraz Wykłady Ingardenowskie.

Pracownicy ZO prowadzą obowiązkowe i fakultatywne kursy na studiach podstawowych (licencjackich) i zaawansowanych (magisterskich) na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych przez Instytut Filozofii: filozofii, etyce i kognitywistyce.

Kierownik

dr hab. Sebastian Tomasz Kołodziejczyk mail - sebastian.kolodziejczyk {at} uj.edu.pl

Pracownicy

dr hab. Jan Kiełbasa mail - j.kielbasa<- @ ->iphils.uj.edu.pl
dr Paweł Rojek mail - pawel.rojek@uj.edu.pl
dr Andrzej Rygalski mail - a.rygalski<- @ ->iphils.uj.edu.pl

Doktoranci

mgr Michał Araszkiewicz
mgr Mateusz Bąk
mgr Grzegorz Gaszczyk
mgr Jadwiga Guerrero van der Meijden
mgr Tomasz Kaliński
mgr Karol Kleczka
mgr Konrad Kołodziejczyk
mgr Karol Lenart
mgr Szymon Nowak
mgr Stanisław Ruczaj
mgr Masza Sitek
mgr Artur Szachniewicz
mgr Anna Smywińska-Pohl
mgr Adrianna Smurzyńska
mgr Joanna Szelegieniec
mgr Anna Szklarska
mgr Marcin Tomaszkow
mgr Marta Tyszko
mgr Karol Wilczyński