Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Studia podyplomowe

W roku akademickim 2015/2016 oraz 2016/2017 studia podyplomowe zostają zawieszone!

 

Instytut Filozofii prowadzi rekrutację na następujace studia podyplomowe:

jednostka prowadząca: Instytut Filozofii UJ
obszar kształcenia: nauki humanistyczne

kierownik studiów: Prof. dr hab. Marek Drwięga

opis studiów: Studia dają możliwość nauczania przedmiotu w szkołach ponadpodstawowych. Absolwent uzyskuje podstawową i rozbudowaną wiedzę w obszarach z zakresu etyki, filozofii i religioznawstwa. Obejmuje ona głownie informacje dotyczące stanowisk filozoficznych i etycznych oraz wielkich religii świata.

program studiów: link
liczba semestrów: 3
liczba punktów ECST potrzebnych do uzyskania kwalifikacji: 180
język studiów: polski
termin rozpoczęcia studiów: Październik 2015
terminy zajęć: co 2 tygodnie, sobota, niedziela

wymagania wstępne: uzyskanie tytułu magistra na innej uczelni lub na UJ

zasady rekrutacji:

 • kolejność zgłoszeń
 • opłata za studia (całość): 4 500 zł
 • limit przyjęć: min. 25, max. 30
 • termin składania dokumentów: 01 IV 2015 - 30 IX 2015

wymagane dokumenty:

 • Odpis dyplomu studiów magisterskich
 • Kwestionariusz osobowy (dostępny w sekretariacie)
 • 2 zdjęcia
 • Podanie do Kierownika studiów podyplomowych
 • Ksero dowodu osobistego

kontakt: Katarzyna Jakusik, sekretariat

jednostka prowadząca: Instytut Filozofii UJ
obszar kształcenia: nauki humanistyczne

kierownik studiów: Prof. dr hab. Marek Drwięga

opis studiów: Celem trzysemestralnych studiów jest uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy humanistycznej umożliwiające kompetentne i efektywne nauczanie przedmiotu „wiedza o kulturze" w szkołach ponadpodstawowych.

program studiów: link
liczba semestrów: 3
liczba punktów ECST potrzebnych do uzyskania kwalifikacji: 180
język studiów: polski
termin rozpoczęcia studiów: Październik 2015
terminy zajęć: co 2 tygodnie, sobota, niedziela

wymagania wstępne: uzyskanie tytułu magistra na innej uczelni lub na UJ

zasady rekrutacji:

 • kolejność zgłoszeń
 • opłata za studia (całość): 4 500 zł
 • limit przyjęć: min. 25, max. 30
 • termin składania dokumentów: 01 IV 2015 - 30 IX 2015

wymagane dokumenty:

 • Odpis dyplomu studiów magisterskich
 • Kwestionariusz osobowy (dostępny w sekretariacie)
 • 2 zdjęcia
 • Podanie do Kierownika studiów podyplomowych
 • Ksero dowodu osobistego

kontakt: Katarzyna Jakusik, sekretariat