Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego

Instytut Filozofii - pełny etat

INFORMACJA O KONKURSIE

 

Data ogłoszenia

Kraków, dnia 01.01.2023

Nr informacji o konkursie nadany przez CSO

 

 

………………………………….

Dziekan wydziału /Dyrektor jednostki pozawydziałowej, międzywydziałowej lub wspólnej

 

 

Dziekan Wydziału Filozoficznego

dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ

Adres  

ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

 

Uniwersytet Jagielloński

ogłasza konkurs na stanowisko

PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO

 

 

Grupa pracowników

administracyjnych

Jednostka UJ (miejsce wykonywania pracy)

Instytut Filozofii

Liczba etatów

1

Rodzaj zatrudnienia

Umowa o pracę

Wymiar czasu pracy

Pełny etat.

Planowany okres zatrudnienia

Początkowo na 1 rok, z późniejszą możliwością przedłużenia lub zatrudnienia na czas nieokreślony

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy

kwiecień 2023

Wynagrodzenie

wg Regulaminu wynagradzania UJ

Wymagane kwalifikacje

)

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: minimum dwuletnie na stanowisku związanym z rozliczaniem finansowym, obsługa dokumentów finansowych
 • umiejętności:

biegła znajomość obsługi komputera, programu SAP, EZD, pakietu MS Office,

znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie

Dodatkowe wymagania
i oczekiwania

 • umiejętność radzenia sobie z presją czasu oraz stresem;
 • dobra organizacja pracy,
 • solidność, uczciwość, dokładność i terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • wysoka kultura osobista oraz zaangażowania w pracę;
 • przestrzegania tajemnicy służbowej;

Zakres obowiązków /Opis zadań

 • kancelaryjna i finansowa obsługa projektów badawczych
 • obsługa umów
 • wsparcie w zakresie działań finansowo-kadrowych – procedowanie dokumentów związanych z zatrudnianiem i wydatkowaniem środków w projekcie, przygotowywanie umów cywilno-prawnych z podmiotami zewnętrznymi wobec UJ.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 • dodatkowe świadczenia socjalne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne

 1. CV;
 2. dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:

https://cso.uj.edu.pl/nienauczyciele  

Przed przystąpieniem do konkursu osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Dodatkowe dokumenty aplikacyjne (uzupełniane wg potrzeb na danym stanowisku)

dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i osiągnięcia podane w CV.

Forma składania zgłoszeń

pocztą elektroniczną na adres m.wicher@uj.edu.pl, tytuł Konkurs na stanowisko administracyjne oraz przesyłką pocztową lub osobiście na adres ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
z adnotacją: Instytut Filozofii UJ Konkurs na stanowisko administracyjne

Termin składania zgłoszeń

31 stycznia 2023 godz. 15:00

Sposób informowania o wynikach rekrutacji

Pocztą elektroniczną /telefonicznie Instytut Filozofii UJ zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami

oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty będzie można odebrać w terminie od 01.04.2023 r. do 30.04.2023 r.

 

 

Pytania 

Dodatkowe pytania należy kierować do p. mgr Małgorzaty Wicher na adres e-mail m.wicher@uj.edu.pl