Skip to main content
Skip banner

O zakładzie

Wspólną nicią badań prowadzonych w Zakładzie Epistemologii jest przywiązanie do tradycji analitycznej i używanie metod formalnych. Oprócz pracowników i doktorantów Zakładu, mamy jednego badacza po doktoracie (tzw. post-doka),  dr Maję Białek. Więcej o  osobach związanych z Zakładem można przeczytać w wersji angielskiej tej strony.

Aktualności

W dniach 20-23 V 2015 odbędzie się trzeci warsztat polsko-węgierskiej grupy badawczej Prawdopodobieństwo, przyczynowość i determinizm; więcej informacji tutaj.

XII 2014 Jacek Wawer otrzymał Stypendium Ministra Nauki i Szkonicta Wyższego za wybitne osiągnięcia.

XI 2014 Bartosz Majchrowicz i Michał Tomasz Godziszewski dołączyli do grupy programu Mistrz.

X 2014 Jacek Wawer otrzymał stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

dr Leszek Wroński otrzymał grant "Probability, Causality and Determinism" w ramach Hungarian Academy of Sciences - Polish Academy of Sciences Joint Research Projects Program.

V 2014 Jacek Wawer otrzymał grant "Rozgałęziający się czas a semantyka zdań o przygodnej przyszłości" w ramach konkursu Preludium 6 NCN.

Paweł Pruski otrzymał grant "Probabilizm Rudolfa Carnapa"  w ramach konkursu Preludium 5 NCN.

Prof Jan Woleński został laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, patrz tu. Gratulujemy!

Projekty badawcze

  1. Program Mistrz prof. Tomasza Placka (ze środków Fundacji na rzecz Nauki Polskiej).
  2. Grant polsko-węgierski.
  3. Grant Preludium, Paweł Pruski (ze środków Narodowego Centrum Nauki)
  4. Grant Preludium, Jacek Wawer (ze środków Narodowego Centrum Nauki)

Seminaria

Seminaria zakładowe odbywają się w czwartki o godzinie 16, w sali 39. Informacje o nich są przysyłane za pomocą list dystrybucyjnych Instytutu oraz umieszczne poniżej.