Skip to main content

Dotacja Projakościowa MNiSW dla studentów i doktorantów IF

Wnioski 
• Przyjmowane na bieżąco w sekretariacie IF (plik przesłany na adres projekty.studenckie<A>iphils.uj.edu.pl i podpisany wydruk)
• Rozpatrywane orientacyjnie w ciągu miesiąca
• Komisja Konkursowa może pomóc w dopracowaniu

Co można sfinansować 
• Koszty rzeczowe związane z badaniami: publikacje, kwerendy, podróże, pobyty, opłaty konferencyjne (lista otwarta)
• W uzasadnionych przypadkach: koszty osobowe związane z udziałem osób zewnętrznych, nie wykonujących zadań badawczych (np. ochotnicy poddający się testom, ankieterzy)

Czego nie można finansować
• Koszty osobowe (wynagrodzenia, stypendia) dla kierowników i wykonawców projektów
• Koszty wykluczone przez regulacje UJ

Dokumentacja większych projektów
 Ogólnodostępną prezentację wyników w internecie, np. na stronie Instytutu Filozofii, Oddolnych Projektów Badawczych lub na stronie stworzonej przez uczestników projektu.
 Szczególnie potrzebne są takie formy prezentacji wyników, które po zakończeniu projektu mogą służyć pracy dydaktycznej (np. skrypty, mind mapping, opracowania konkretnych treści kursów).
• Wymogi te dotyczą wyłącznie większych projektów, nie zaś wniosków o zwrot kosztów za uczestnictwo w konferencji itp.

Rozliczenie środków
• Koszty muszą zostać wydatkowane do końca roku akademickiego
• Sprawozdanie, dokumentacja efektów i rozliczenie w terminie 30 dni od planowanego zakończenia projektu

Do pobrania
Ulotka [PDF]
Regulamin [PDF]
• Wniosek [WORD]
• Kosztorys/rozliczenie [EXCEL]
 

Program E-learningowy w Instytucie Filozofii

Cel: Podniesienie jakości kształcenia poprzez nauczanie zdalne
• Wspierane mogą być projekty, które zawierają elementy nauczania zdalnego, np. e-konferencje, nagrania wykładów, mind mapping etc.
• Osoba kontaktowa: dr Justyna Michniak-Szladerba, dr Paweł Rojek, mgr Dorian Mączka
 

Oddolne Projekty Badawcze (Inicjatywa studencka)

Cel: aktywizacja młodych naukowców
• Wsparcie finansowe
• Projekty badawcze w ramach tutoringu merytorycznego
• Podnoszenie kwalifikacji
Platforma edukacyjna (przejdź)

Pobierz
Ulotka [PDF]

 

PaidagogosPro: Wdrożeniowe Prace Magisterskie

Cel: współpraca magistrantów z pracodawcami (program przy Wydziale Filozoficznym UJ)
Portal (przejdź)