Skip to main content
Skip banner
20191128

Konferencja „Ochrona danych w badaniach naukowych”

Date: 28.11.2019 - 30.11.2019
Place: Collegium Maius

Zakład Badań nad Etyką Zawodową w Instytucie Filozofii UJ wraz z Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ i Polskim Towarzystwem Bioetycznym organizują w dniach 28-30 listopada 2019 konferencję pt. „Ochrona danych w badaniach naukowych”. Celem tej konferencji ma być przedyskutowanie złożonych problemów prawa do prywatności i do ochrony danych osobowych, jakie napotykają badacze w różnych dziedzinach nauki.

 

PROGRAM

28 listopada 2019 (Collegium Maius, Libraria)

zarys tematyki

14.55-15.05 – rejestracja uczestników konferencji

15.05-15.15 – otwarcie konferencji

15.15-16.00 – prof. dr hab. Jerzy Brzeziński „Badania eksperymentalne w psychologii: standardy etyczne versus standardy metodologiczne”

16.00-16.45 – prof. dr hab. Tomasz Grzyb „Dylematy ulicznego psychologa. Ochrona danych osobowych uczestników badania w warunkach eksperymentu terenowego”

16.45-17.30 – dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ „Ochrona danych osobowych w projektach realizowanych w konsorcjach: przypadek sieci SkuldNet poświęconej badaniom neuronalnej architektury świadomości”

17.30-18.15 – dyskusja

18.15-18.30 – przerwa kawowa

18.30-19.15 – prof. dr hab. Antoni Sułek „Dylematy badacza społecznego związane z respektowaniem autonomii i prywatności ludzi i zbiorowości”

19.15-20.00 – dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ „Dylematy ochrony prywatności osób chorych psychicznie uczestniczących w badaniach naukowych”

20.00-20.30 - dyskusja

 

29 listopada 2019 (Collegium Maius, sala im. Michała Bobrzyńskiego)

zarys tematyki

10.25-10.30 – otwarcie drugiego dnia konferencji

10.30-11.15 – prof. dr hab. n. med. Michał Witt „Czy dane genetyczne da się zabezpieczyć?”

11.15-12.00 – dr hab. Jakub Pawlikowski „Ochrona danych w podmiotach biobankujących ludzki materiał biologiczny dla celów badań naukowych”

12.00-12.45 – dr hab. Joanna Haberko, prof. UAM „Dopuszczalność prowadzenia badań naukowych na ludzkim materiale biologicznym pochodzącym z amputowanych kończyn osób żyjących oraz ze zwłok”

12.45-13.30 – dyskusja

13.30-15.30 – Walne Zgromadzenie PTB

15.30-17.00 – przerwa obiadowa

17.00-17.45 – dr hab. n. med. Joanna Didkowska "Rejestr nowotworów - pozyskiwanie danych, źródło danych i wyzwanie dla ochrony danych"

17.45-18.30 – dr n. med. Piotr Iwanowski „Badania kliniczne leków – dostęp do informacji, dostęp do danych”

18.30-19.00 – dyskusja

19.45 – uroczysty bankiet

 

30 listopada 2019 r. (Collegium Maius, sala im. Michała Bobrzyńskiego)

zarys tematyki

10.25-10.30 – otwarcie trzeciego dnia konferencji

10.30-11.15 – prof. dr hab. Wojciech Załuski „Prawo do prywatności: ujęcia krytyczne”

11.15-12.00 – dr hab. Maria Boratyńska „Poufność danych zdrowotnych pacjentów o ograniczonej bądź wyłączonej kompetencji decyzyjnej”

12.00-12.30 – dyskusja

12.30-12.45 – przerwa kawowa

12.45-13.30 – dr Dorota Krekora-Zając „Wtórne wykorzystanie danych osobowych przez biobanki”

13.30-14.15 – dr hab. Wojciech Cyrul „Prawne aspekty ochrony danych w badaniach klinicznych”

14.15 - 15.00 - dyskusja