Praca doktorant-stypendysta

event-date: 27.07.2017 - 31.08.2017
Contact: tomasz.placek@uj.edu.pl

 

Nazwa jednostki: Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta 

Wymagania:
Ukończone studia magisterskie na kierunku “filozofia” oraz podjęte studia doktoranckie z filozofii;
Ukończone studia licencjackie na kierunku “fizyka”;
Znajomość obecnego stanu badań w metafizyce modalności, udokumentowana przyjętymi artykułami lub konferencyjnymi referatami na ten temat; 
Znajomość obecnego stanu badań w filozofii fizyki, w szczególności filozofii  teorii względności i mechaniki kwantowej, udokumentowana przyjętymi artykułami lub konferencyjnymi referatami na te tematy;
Umiejętność konstrukcji dowodów formalnych, widoczna w przyjętych artykułach lub konferencyjnych referatach. 

Opis zadań:
Praca naukowa w ramach projektu NCN OPUS 12: „Realne możliwości: czym są i jak są reprezentowane w fizyce?”. Do szczegółowych zadań stypendysty będą należały:
analiza wybranych przypadków układów z indeterministyczną ewolucją w teoriach fizycznych;
badanie filozoficznych implikacji problemu warunków początkowych w ogólnej teorii względności, ze szczególnym uwzględnieniem nieizometrycznych rozszerzeń.
przygotowywanie raportów z przeprowadzonych badań, prezentowanie uzyskanych rezultatów na konferencjach, przygotowywanie publikacji naukowych.

Warunki zatrudnienia:
Miejsce pracy: Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński;
Stypendium naukowe w wysokości 2000 zł / miesiąc, wypłacane przez 35 miesięcy;
Planowane rozpoczęcie: wrzesień 2017 roku.

Dodatkowe informacje:
Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać informacje uwzględniające wyżej opisane oczekiwania, tzn.
informacje o uzyskanym magisterium, licencjacie i odbywanych  studiach doktoranckich;
informacje o pracach dotyczących metafizyki modalności
informacje o pracach z filozofii fizyki
informacje o pracach świadczących o umiejętności konstrukcji dowodów formalnych
informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań.

Zgłoszenie

Typ konkursu NCN: OPUS–12
Termin składania ofert: 31 sierpnia 2017, 23:59
Forma składania ofert: zgłoszenie na adres email: Tomasz.Placek@uj.edu.pl , z dopiskiem “konkurs - OPUS”.

Prosimy nie przesyłać załączników (odpisów dyplomów, kopi prac, itp.) - w razie potrzeby zwrócimy się o nie później. Stypendystę wyłoni komisja konkursowa, której będzie przewodniczył kierownik projektu. Z kandydatami może zostać przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
   
Prosimy o zamieszczenie w zgłoszeniu następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”.

Zasady konkursu określa Uchwała nr 50/2013 z dnia 03.06.2013 Rady Narodowego Centrum Nauki.

Published Date: 12.07.2016
Published by: Katarzyna Kijania-Placek