Skip to main content

Komitet Organizacyjny

  • dr hab. Piotr Łukowski, Prof. UJ (przewodniczący)
  • dr hab. Tomasz Kowalski
  • dr Katarzyna Idziak
  • dr Zalan Gyenis
  • Agnieszka Proszewska