Skip to main content
Skip banner

Konferencja: Rozum, człowiek, historia. Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej.

Jakiego by się nie miało wyrobionego pojęcia wolności woli w aspekcie metafizycznym, to z pewnością jej przejawy, jakimi są ludzkie uczynki, tak samo jak wszystkie wydarzenia w przyrodzie, są określone przez powszechne prawa przyrody. Przyczyny owych przejawów mogą być ukryte bardzo głęboko, ale historia [Geschichte], która zajmuje się ich opisywaniem, pozwala żywić nadzieję, że o ile grę wolności woli będziemy ujmować w niej całościowo, to być może dostrzeżemy w jej przebiegu pewną prawidłowość. W ten sposób to, co odnośnie do poszczególnych jednostek rzuca się w oczy jako poplątane i pozbawione prawidłowości, w stosunku do całego gatunku może zostać uznane za nieustanny, choć powolny rozwój jego źródłowych predyspozycji.

I. Kant, Idea powszechnej historii w aspekcie kosmopolitycznym

 

            Zakład Historii Filozofii Instytutu Filozofii w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie serdecznie zaprasza na konferencję: Rozum, człowiek, historia. Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej. Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2016 r. w Krakowie, Collegium Broscianum, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków.

            Tematem bieżącej edycji konferencji będzie, oprócz rozwijanych w ramach poprzednich  spotkań zagadnień, problematyka historycznej natury człowieka. Jest to ważny i charakterystyczny dla oświecenia temat, który stanowi jednocześnie podsumowanie i ujęcie w jeden system zarówno problematyki rozumu i jego roli, jak i natury ludzkiej jako problemu filozoficznego. Reprezentatywna pod tym względem wizja Kanta dobrze ukazuje sens historii nie jako dziejopisarstwa, mówiąc słowami Hegla, lecz jako  problemu filozoficznego, będącego skumulowaniem wszystkich możliwych aspektów tzw. zjawiskowej działalności człowieka, której sumę stanowi właśnie powszechna historia. Tematyka historiozoficzna jest jednocześnie punktem odniesienia dla wielu rozmaitych zagadnień, takich jak: idea postępu, zagadnienie kosmopolityzmu, pytanie o cel, ku któremu zmierza ludzkość, rozważania dotyczące politycznych aspektów przemiany historycznej oraz kwestie związane z recepcją nurtów i koncepcji  oświeceniowych w rozwoju myśli współczesnej.   

            Mamy nadzieję, że zaproponowany temat stanowić będzie inspirację dla konferencyjnych referatów i dyskusji.

 

Informacje

 

Wystąpienia:

 

Propozycje tematu wystąpienia wraz z abstraktem, prosimy wysyłać do dnie 15 października 2016 r. na adres: j.szczepanski@iphils.uj.edu.pl

 

Opłata konferencyjna:

 

Opłata w wysokości 250 zł (płatne do 31.10.2016 r.).

Opłatę z dopiskiem "Znaczenie Oświecenia" prosimy wpłacać na konto:

Uniwersytet Jagielloński

ul. Gołębia 64, 31-007 Kraków

nr 83124047221111000048579179

Osoby pragnące otrzymać fakturę prosimy o przesłanie danych odbiorcy oraz informacji kto był nadawcą przelewu.

Uwaga! Faktura musi być wystawiona do 7 dni od daty zaksięgowania wpłaty na koncie.

 

Organizatorzy konferencji:

 

Prof. dr hab. Justyna Miklaszewska (j.miklaszewska@iphils.uj.edu.pl)

Dr Jakub Szczepański (j.szczepanski@iphils.uj.edu.pl)