Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Natalia Michna
dr
Department Filozofia Kultury
Email natalia.michna@uj.edu.pl
Address 31-044 Kraków, ul. Grodzka 52
Room 43
Office hours Proszę o kontakt drogą mailową: natalia.michna@uj.edu.pl
site-www uj-pl.academia.edu/NataliaAnnaMichna

 

Natalia Anna Michna – doktorka filozofii, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się filozofią feministyczną, w ramach której bada problem kobiecych doświadczeń. Jej zainteresowania naukowe obejmują również zjawiska artystyczne i kulturowe związane z feminizmem i teorią gender. Autorka książki Kobiety i kultura. O doświadczeniu w filozofii feministycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018. Współtwórczyni Cyfrowego Archiwum Romana Ingardena oraz członkini Zarządu Centrum Badań Filozoficznych im. Romana Ingardena. Zastępczyni redaktora naczelnego kwartalnika filozoficzno-estetycznego „The Polish Journal of Aesthetics”. Członkini Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, The European Society for Aesthetics oraz International Association for Aesthetics.

Publikacje: (1) Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego (2) ORCID