Skip to main content
Skip banner

Zmarła Pani Janina Szarek

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację, że w dniu 9 lipca 2021 roku w Krakowie w wieku 90 lat zmarła Pani Janina Szarek, długoletni i zasłużony pracownik Biblioteki Instytutu Filozofii.

Całe swoje życie zawodowe związana z Uniwersytetem Jagiellońskim.  W latach 1954 - 2000 zatrudniona w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozoficznym. Początkowo w latach 50-tych zajmowała się również sprawami administracyjnymi, a w okresie od 1989 do 1998 roku pełniła funkcję kierownika Biblioteki Instytutu Filozofii na Wydziale Filozoficznym w Uniwersytecie Jagiellońskim. Ponadto brała aktywny udział w działaniach NSZZ “Solidarność”, m.in. zajmowała się zbieraniem składek od członków “Solidarności” Instytutu Filozofii w okresie zdelegalizowania związku (lata 1981 – 1989). Po przejściu na emeryturę, z zamiłowania do pracy w bibliotece, kontynuowała jeszcze przez jakiś czas swoje prace bibliograficzne, które wzbogacały warsztat informacyjny Biblioteki Instytutu Filozofii.
Swoją odważną postawą w czasach “Solidarności” wzbudzała powszechny szacunek i podziw. Była osobą niezwykle zaangażowaną w życie Instytutu Filozofii. Z wielką starannością przygotowała wystawę pt. “Roman Ingarden i jego uczniowie”, która była ważnym wydarzeniem kulturalnym i spotkała się z życzliwym przyjęciem.  Z niezwykłą pieczołowitością dbała także o właściwe działanie biblioteki i obsługę na jak najwyższym poziomie. Zawsze otwarta na potrzeby czytelników, niejednokrotnie imponowała swoją wiedzą. W osobie Pani Janiny Szarek żegnamy człowieka z zasadami, niezwykle życzliwego i pomocnego. Biblioteka Instytutu Filozofii straciła wspaniałą koleżankę oraz znakomitą bibliotekarkę o ogromnej wiedzy i doświadczeniu.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 13 lipca
2021 roku o godz. 11.00 w Klasztorze Braci Mniejszych
Kapucynów w Stalowej Woli - Rozwadowie,
ul. Klasztorna 27