Web Content Display Web Content Display

News

Pozycje oznaczone dodatkowo literą "g" przy sygnaturze są książkami z grantu i czasowo są niedostępne do zamówienia oraz wypożyczenia.

» Luty 2018

HARTER Susan, The construction of the self : a developmental and sociocultural foundations [foreword by William M. Bukowski]. New York ; London : The Guilford Press, 2015. sygn. 38118g

 

ZAPART Jarosław, Tathagatagarbha : u źródeł koncepcji natury buddy. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2017. sygn. 38122

 

KAZIMIERZ Twardowski : nauczyciel, uczony, obywatel : przemówienia wygłoszone na Akademii Żałobnej urządzonej w Auli Uniwersytetu J.K. w dniu 30 IV 1938 przez Senat Akademicki, Radę Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kazimierza i Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Lwów : Polskie Towarzystwo Filozoficzne : skład główny w Księg. "Książka" (A. Mazzucato), 1938 (Lwów : Drukarnia Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich). sygn. 38094

 

KREEFT Peter, Zanim odejdę : o tym co naprawdę ważne [przekł. Tomasz Mucha]. Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2014. sygn. 38136

 

TAKTYKI wizualne : Michel de Certeau i obrazy [redakcja Katarzyna Thiel-Jańczuk]. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016.

sygn. 38134

 

RELIGIA i etyka jako interdyscyplinarny czynnik oddziaływania w relacjach międzynarodowych [pod redakcją Krzysztofa Warchałowskiego i Marty Osuchowskiej]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", cop. 2016. sygn. 38132

 

NATURALIZM prawniczy : granice [redakcja naukowa Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek, Łukasz Kurek]. Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. 

sygn. 38131

PLATO, Hippiasz Mniejszy [przełożył i komentarzem opatrzył Michał Bizoń].  Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej ; Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy : Fundacja Świętego Mikołaja. Redakcja "Teologii Politycznej", 2017. sygn. 38130

 

ZAJADŁO Jerzy, Sędziowie i niewolnicy : szkice z filozofii prawa. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017. sygn. 38133

 

BŁESZNOWSKI Bartłomiej, Antyhumanistyczna teoria polityki w myśli Michela Foucaulta. Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2016. sygn. 38127

 

WOKÓŁ Fiodora Dostojewskiego : almanach myśli rosyjskiej [pod redakcją Janusz Dobieszewskiego]. Warszawa : Uniwersytet Warszawski - Wydział Filozofii i Socjologii, 2017.  sygn. 38126

 

ARENDT Hannah, JOHNSON Uwe, Der Briefwechsel 1967-1975 / [herausgegeben von Eberhard Fahlke und Thomas Wild]. Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 2004. sygn. 38145

 

CLAUSSEN Detlev, Theodor W. Adorno : ein letztes Genie. Frankfurt am Main : S. Fischer, 2003. sygn. 38148

 

MORUS Tomasz, Utopia [translated by Ralph Robinson ; with an introduction by Mishtooni Bose]. Ware : Wordsworth Editions, 1997. sygn. 38135

 

PRAWO ludów i wojna sprawiedliwa / Paweł Włodkowic  [i in.] ; tłumaczenie Justyna Łukaszewska-Haberko. Warszawa : Narodowe Centrum Kultury : Teologia Polityczna, 2018. sygn. 38103

 

ZUR HERMENEUTIK der "Schwarzen Hefte" [Herausgegeben von Alfred Denker, Holger Zaborowski]. Freiburg ; München : Verlag Karl Albert, cop. 2017. sygn. 38151

 

HÖFFE Otfried, Wirtschaftsbürger, Staatsbürger, Weltbürger : politische Ethik im Zeitalter der Globalisierung. München : C. H. Beck, cop. 2004. sygn. 38139

 

HONNETH Axel, Das Recht der Freiheit : Grundriß einer demokratischen Sittlichkeit. Berlin : Suhrkamp Verlag, 2011. sygn. 38150

 

FRANCK Georg, Mentaler Kapitalismus : Eine politische Ökonomie des Geistes. München ; Wien : Carl Hanser Verlag, cop. 2005. sygn. 38143

 

SCHELER Max, Das Ressentiment im Aufbau der Moralen / [herausgegeben von Manfred S. Frings]. Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann, cop. 1978. sygn. 381

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» grudzień

OXFORD, The Oxford handbook of rationality [edited by Alfred R. Mele, Piers Rawling]. Oxford ; New York : Oxford University Press, 2004.

sygn. 38911

 

DOYLE Casey, MILBURN Joe, PRITCHARD Duncan, New issues in epistemological disjunctivism. New York ; London : Routledge, [2019].

sygn. 39082

 

RUDDICK Sara, Maternal thinking : toward a politics of peace. Boston : Beacon Press, ©1995. sygn. 38910

 

SHEA Nicholas, Representation in cognitive science. Oxford : Oxford University Press, 2018. sygn. 39016g

 

BRINGSJORD Selmer, FERRUCI David A. Artificial intelligence and literary creativity : inside the mind of BRUTUS, a storytelling machine. Mahwah : Lawrence Erlbaum Associates, 2000. sygn. 39007g

 

KOSSLYN Stephen Michael, Image and mind. Cambridge, MA ; London : Harvard University Press, cop. 1980. sygn. 39010g

 

OP DE BEECK Hans, NAKATANI Chie, Introduction to human neuroimaging. Cambridge : Cambridge University Press, 2019. sygn. 39008g

 

THE GOLDEN age of Polish philosophy : Kazimierz Twardowski's philosophical legacy [ed. by Sandra Lapointe [et al.]]. Dordrecht [etc.] : Springer, cop. 2009. sygn. 39018g

 

KMENT Boris Christian, Modality and explanatory reasoning. New York [etc.] : Oxford University Press 2017. sygn. 39086g

 

WILLIAMSON Timothy, Modal logic as metaphysics. Oxford : Oxford University Press, cop. 2013. sygn. 39085g

 

CURRENT controversies in metaphysics [edited by Elizabeth Barnes]. New York ; London : Routledge, © 2017. sygn. 39084g

 

THE ROUTLEDGE handbook of applied epistemology [ed. by David Coady and James Chase]. London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. sygn. 38912

THE ROUTLEDGE handbook of collective intentionality [edited by Marija Jankovic and Kirk Ludwig]. Oxon ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2018. sygn. 38913

 

THE ROUTLEDGE handbook of virtue epistemology [edited by Heather Battaly]. New York ; London : Routledge Taylor & Francis Group, 2019. sygn. 38920

 

THE ROUTLEDGE handbook of the philosophy and psychology of luck [edited by Ian M. Church and Robert J. Hartman]. New York ; London : Routledge Taylor & Francis Group, 2019. sygn. 38919

 

THE ROUTLEDGE handbook of social epistemology [edited by Miranda Fricker [i in.]]. New York ; London : Routledge Taylor & Francis Group, 2020. sygn. 38918

 

THE ROUTLEDGE handbook of consciousness [edited by Rocco J. Gennaro]. New York ; London : Routledge Taylor & Francis Group, 2018. sygn. 38914

 

ARISTOTELES, Zweite Analytik : griechisch-deutsch = Analytica posteriori [griechischer text nach W. D. Ross ; Übersetzt, mit einer einleitung und anmerkungen herausgegeben von Wolfgang Detel]. Hamburg : Felix Meiner Verlag, 2011. sygn. 39074

 

METAPHYSICS [ed. by John Hawthorne]. Malden ; Oxford : Blackwell Publishing, 2006. sygn. 39023g

 

VAN INWAGEN Peter, Ontology, identity, and modality : essays in metaphysics. Cambridge : Cambridge University Press, 2001. sygn. 39022g

 

RODRIGUEZ-PEREYRA Gonzalo, Leibniz's principle of identity of indiscernibles. Oxford : Oxford University Press, 2018. sygn. 39020g

 

THE OXFORD handbook of cognitive neuroscience. Vol. 2 : the cutting edges [edited by Kevin N. Ochsner & Stephen M. Kosslyn]. Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2016. sygn. 39012g

 

KOSSLYN Stephen Michael, THOMPSON William Ladd, GANIS Giorgio, The case for mental imagery. Oxford : Oxford Univeristy Press, 2010. sygn. 39017g

 

PHILOSOPHY of mind in the nineteenth century [edited by Sandra Lapointe]. London ; New York : Routledge, 2019. sygn. 39015g

 

HENRY Michel, From communism to capitalism : theory of a catastrophe [translated by Scott Davidson]. London [etc.] : Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing, 2017. sygn. 39025g

 

PHILOSOPHY of mind in the early modern and modern ages [edited by Rebecca Copenhaver]. London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. sygn. 39014g

 

PHILOSOPHY of mind in antiquity [edited by John E. Sisko]. London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. sygn. 39013g

 

KNOWLEDGE through imagination [edited by Amy Kind & Peter Kung]. Oxford : Oxford University Press, 2016. sygn. 39011g

 

THE ROUTLEDGE handbook of epistemic contextualism [edited by Jonathan Jenkins Ichikawa]. London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. sygn. 38915

 

THE ROUTLEDGE handbook of epistemic injustice  [edited by Ian James Kidd, José Medina, and Gaile Pohlhaus, Jr.]. London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. sygn. 38917

 

ROZMOWY o odpowiedzialności. T. 1, Początek [redakcja Agnieszka Rosner]. Warszawa : Fundacja Będę Kim Zechcę, 2018. sygn. 38552

 

GROS Frédéric, Michel Foucault. Paris : Presses Universitaires de France/Humensis, ©2017. sygn. 39083

 

BARBARAS Renaud, Introduction à la philosophie de Husserl. Paris : Librairie Philosophique J. Vrin, 2015. sygn. 39088

 

DASTUR Française, La phénoménologie en questions. Paris : Librairie Philosophique J. Vrin, 2011. sygn. 39089

 

DEPRAZ Natalie, Transcendance et incarnation : le statut de l'intersubjectivité comme altérité à soi chez Husserl [préf. de Rudolf Bernet]. Paris : Librairie Philosophique J. Vrin, 1995. sygn. 39092

 

BAKUNIN Mihail Aleksandrovič, Pisma wybrane. T. 1 [wyboru dokonała, wstępem i przypisami opatrzyła Hanna Temkinowa ; [z oryg. fr., ros. i niem. przeł. Bolesław Wścieklica i Zofia Krzyżanowska]]. Warszawa : Książka i Wiedza, 1965. sygn. 39093/1

 

BAKUNIN Mihail Aleksandrovič, Pisma wybrane. T. 2 [wyboru dokonała i przypisami opatrzyła Hanna Temkinowa ; [z oryginałów francuskich i rosyjskich przełożyli Zofia Krzyżanowska, Bolesław Wścieklica, Jerzy Dewitz i Zbigniew Schabowski]]. Warszawa : Książka i Wiedza, 1965.

sygn. 39093/2     

 

ADAMS Robert Merrihew, Leibniz : determinist, theist, idealist. New York ; Oxford : Oxford University Press, 1998. sygn. 39019g

 

HAWTHORNE John, Metaphysical essays. Oxford : Clarendon Press, 2009.

sygn. 39021g

 

VARDOULAKIS Dimitris, Freedom from the Free Will : on Kafka’s laughter.

Albany : State University of New York Press, 2016. sygn. 39024g

 

VARDOULAKIS Dimitris, Stasis before the State : nine theses on agonistic democracy. New York : Fordham University Press, ©2018. sygn. 39030g

 

VILLIERS Nicholas de, Opacity and the closet : queer tactics in Foucault,  Barthes, and Warhol. Minneapolis ; London : University of Minnesota Press, cop. 2012. sygn. 39029g

 

HARAWAY Donna J., Manifestly Haraway. Minneapolis ; London : Univeristy of Minnesota Press, ©2016. sygn. 39027g     

 

SPRENGER Jan, HARTMANN Stephan, Bayesian philosophy of science. variations on a theme by the reverend Thomas Bayes. Oxford : University Press, 2019. sygn. 39096

 

DEPRAZ Natalie, Lire Husserl en phénoménologue: Idées directrices pour une phénoménologie (I). Paris : Presses Universitaires de France; Vanves : CNED, 2008.     sygn. 39095

 

CIAŁO we współczesnych koncepcjach filozoficznych / redakcja: Magdalena Kozak, Celina Kisiel-Dorohinicka. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2019. sygn. 39097

       

SLOTERDIJK Peter, The aesthetic imperative : writings on art [edited and with an afterword by Peter Weibel ; translated by Karen Margolis]. Cambridge ; Malden (MA) : Polity, 2017. sygn. 39105

 

LACAN Jacques, The seminar of Jacques Lacan. Book 3, The Psychoses : 1955-1956 [edited by Jacques-Alain Miller ; translated with notes by Russell Grigg]. New York : Norton, 1997. sygn. 39102g

 

AIKEN Cara, Surviving postnatal depression : at home, no one hears you scream. London : Jessica Kingsley Publishers, 2001. sygn. 39100g

 

POSTHUMAN bodies [ed. by Judith Halberstam and Ira Livingston]. Bloomington ; Indianapolis : Indiana University Press, 1995. sygn. 39103g

 

KIERKEGAARD, czyli Mowy na piątkowym zebraniu dla wspólnie pogrzebanych : pamięci Profesora Edwarda Kasperskiego / Redakcja naukowa Jacek Aleksander Prokopski i Maria Urbańska-Bożek. Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki ; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, 2019. sygn. 39119

 

PASCAL Blaise, Myśli / tłumaczenie Tadeusz Boy-Żeleński. Gliwice : Helion SA, copyright © 2019. sygn. 39120

 

FAUCONNIER Gilles, TURNER Mark, Jak myślimy : Mieszaniny pojęciowe i ukryta złożoność umysłu / przełożyła Izabela Michalska. Warszawa : Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, 2019. sygn. 39118

 

 

MINOIS Georges, Historia ateizmu : niewierzący w świecie zachodnim od

jego początków do naszych czasów / przełożyła Wanda Klenczon.

Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2019. sygn. 39114, sygn. 39115 czytelnia

 

KRUSZONA Marek, Gdzie jest diabeł ? Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf, copyright 2019. sygn. 39113

       

MacINTYRE Alasdair C., Edyta Stein : prolog filozoficzny 1913-1922 [przełożyła Jadwiga Guerrero van der Meijden, wstępem opatrzył ks. prof. Robert Skrzypczak, redakcja Elżbieta Kot]. Kraków : Wydawnictwo Esprit,

cop. 2019. sygn. 39112

 

PIGLIUCCI Massimo, Bujda na resorach : jak odróżnić naukę od bredni [przekład Paweł Kowalec]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2019. sygn. 39108

 

» październik 2021

RUSSELL Bertrand, Problems of philosophy. Wrocław : Piper Books, 2015, sygn. 39910g

 

MARCHLEWSKI Julian, Listy do Stefana Żeromskiego i Władysława Orkana / oprac. Aleksander Słapa. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1953, sygn. 39919

 

ARMSTRONG D. M., World of states of affairs, Cambridge : Cambridge University Press, 1997, sygn. 39914g

 

LOUX Michael J., Metafizyka : współczesne wprowadzenie / przeł. Marcin Iwanicki. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2021, sygn. 39924 czyt., 39925, 39926

 

ARTAUD Antonin, Heliogabal albo Anarchista ukoronowany [przeł. Bogdan Banasiak, Paweł Pieniążek ; przedm. Krzysztof Matuszewski ; oprac. Jerzy Lisowski.] Łódź : Officyna, 2021, sygn. 39888

 

POZNANIE bytu czy ustalanie sensów? [red. Andrzej Maryniarczyk, Maria Joanna Gondek.] Lublin : Polskie Tow. Tomasza z Akwinu, 1999, sygn. 39907

 

ROZUM otwarty na wiarę :  "»Fides et ratio« - w rocznicę ogłoszenia", II Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne (KUL, 9-10.XII.1999) [red. Andrzej Maryniarczyk, Arkadiusz Gudaniec.] Lublin : Polskie Tow. Tomasza z Akwinu, 2000, sygn. 39907

 

RĄPAŁA Mikołaj Jerzy, Teorie mineralnych początków życia : studium filozoficzno-przyrodnicze  [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Filozofii.] Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016, sygn. 39927

 

CHYROWICZ Barbara, Widok stąd : dlaczego działamy tak, a nie inaczej? Kraków : Wydawnictwo Znak, 2021, sygn. 39904

 

LUBELSKA szkoła filozoficzna :  historia - koncepcje - spory [redakcja Agnieszka Lekka-Kowalik, Paweł Gondek.] Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019, sygn. 39923

 

NA PRZEŁOMIE : 25 lat seminarium filozoficznego, Uniwersytet Jagielloński 1995-2020 [studia pod redakcją Jacka Romańskiego, Anny Szklarskiej, Sabiny Prejsnar-Szatyńskiej ; posłowie Józef Lipiec.] Kraków : Wyd. Księgarnia Akademicka, 2020, sygn. 39877

 

STRÓŻEWSKI Władysław, Wykłady o Platonie : ontologia. Kraków : Universitas, 2021, sygn. 39905

 

CIORAN Emil, Zmierzch wszelkiej myśli [przeł. Ireneusz Kania.] Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2021, sygn. 39908

 

PLATO, Teajtet ; Sofista ; Polityk [przeł. Władysław Witwicki.] Kraków : Vis-à-vis/Etiuda, 2021, sygn. 39902

 

ULEPSZANIE poznawcze człowieka : perspektywa filozoficzna [redakcja Piotr Duchliński, Grzegorz Hołub.] Kraków : Wyd. Nauk. Akademii Ignatianum, 2021, sygn. 39903

 

ROMAN Ingarden and our times : recent trends in phenomenology and contemporary philosophy [edited by Dominika Czakon, Natalia Anna Michna, Leszek Sosnowski.] Kraków : Wyd. Księgarnia Akademicka, 2021, sygn. 29929, 29930

 

GOLKA Marian, Sekrety ludzkiego czasu. Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2021, sygn. 39901

 

ABRAMCIÓW Rafał, Emocja jako odpowiedź na wartość : psychologiczne aspekty teorii emocji Jeana Paula Sartre'a. Kraków : Wyd. Nauk. Uniw. Pedagogicznego, 2015, sygn. 39878

 

MAZUR-BUBAK Monika, Nowoczesny paradygmat wojny : geneza - treść - współczesne znaczenie. Kraków : Wyd. Nauk. Uniw. Pedagogicznego, 2020, sygn. 39880

 

„ŚMIERĆ w dziejach człowieka” : starożytność i średniowiecze : monografia oparta na materiałach z VIII Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego : Wolin, 31 lipca - 2 sierpnia 2015 [red. Maciej Franz, Karol Kościelniak, Zbigniew Pilarczyk] sygn. 39909

 

RUSSELL Bertrand, Philosophical essays. London ; New York : Routledge, 1994, sygn. 39931

 

SOCIAL neuroscience of empathy. [ed. by Jean Decety and William Ickes.] Cambridge ; London : The MIT Press, 2009, sygn. 39922g

 

WHITEHEAD Alfred North, Process and reality : an essay in cosmology. New York : The Free Press, 1979, sygn. 39935g

 

 

ROUTLEDGE companion to philosophy of physics [ ed. Eleanor Knox; Alastair Wilson.] New York ; London : Routledge, 2022, sygn. 39936g

 

RICOEUR Paul, La religion pour penser. Paris ; Seuil, 2021, sygn. 39934

 

PATOČKA Jan, Socrate. Fribourg : Academic Press Fribourg, 2017, sygn. 39933

 

FOUCAULT Michel, Binswanger et l'analyse existentielle Paris : EHESS Gallimard Seuil, 2021, sygn. 39932

 

MISIUNA Krystyna, Pojęcie prawdy w języku naturalnym. Warszawa : Wydz. Filozofii i Socjologii UW, 2003, sygn. 39898

 

JANOWSKA Katarzyna, Rozmowy o przyszłości : w którą stronę zmierza świat / Grzegorz Jankowicz, Michał Sowiński. Kraków : MANDO, 2020, sygn. 39900

 

LEWANDOWSKI Wojciech, Racje i relacje : problem uzasadnienia obowiązków moralnych w bliskich relacjach. Lublin : Tow. Naukowe KUL-u, 2020, sygn. 39899

 

POTTER Michael D., Wittgenstein's notes on logic. Oxford : Oxford University Press, 2009, sygn. 39759

 

POZNAĆ jak się rzeczy mają [red. Adam Górniak, Krzysztof Łapiński, Tomasz Tiuryn.] Warszawa : Wydz. Filozofii i Socjologii UW, 2010, sygn. 39758

 

HELLER Michał, Nieskończenie wiele wszechświatów : od Einsteina do nieskończoności. Kraków : Copernicus Center Press, 2021, sygn. 39896

 

KREEFT Peter, Krytyka relatywizmu moralnego : wywiad z pewnym absolutystą [przeł. Jolanta Czapczyk.] Warszawa : Fundacja Prodoteo, 2021, sygn. 39893

 

ARMADA Paweł, Mistrzowie koncetracji : aktualne nauki dla przyszłych humanistów. T. 1 Katowice : Animi2 Wydawnictwo, 2021, sygn. 39895

 

INGARDEN Roman, Lwowskie wykłady o Krytycyzmie Kanta z roku akademickiego 1935/1936 [wykłady oprac. Radosław Kuliniak i Mariusz Pandura.] Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2021, sygn. 39894

 

CASSIRER Ernst, Język i mit : przyczynek do zagadnienia imion bogów [wstęp, przeł. i oprac. Przemysław Parszutowicz.] Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2021, sygn. 39891

 

ROSMINI Antonio, O istocie prawa : Essenza del diritto [przekład, wstęp i komentarze Krzysztof Jan Wroczyński.] Lublin : Polskie Tow. Tomasza z Akwinu ; Roma : Società Internazionale Tommaso d'Aquino, 2021, sygn. 39897

 

SZCZEKLIK Andrzej, Katharsis : o uzdrowicielskiej mocy natury i sztuki, [wstęp Czesław Miłosz.] Kraków : Wydawnictwo Znak, 2021, sygn. 39892

 

USPIENSKI Piotr, Fragmenty nieznanego nauczania. Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2010, sygn. 39887

 

ŽIŽEK Slavoj, Hegel i mózg podłączony [przeł. Maciej Kropiwnicki.] Warszawa : Wyd. Krytyki Politycznej, 2021, sygn. 39889

 

HILDEBRAND Dietrich, Istota miłości [przeł. Wojciech Paluchowski.] Warszawa : Fronda, [2021],  sygn. 39890

 

OCHMAŃSKI Władysław, Eutanazja nie jest alternatywą. Kraków : Wydawnictwo Salwator, 2008, sygn. 39885