Skip banner

Web Content Display Web Content Display

News

Pozycje oznaczone dodatkowo literą "g" przy sygnaturze są książkami z grantu i czasowo są niedostępne do zamówienia oraz wypożyczenia.

» Luty 2018

HARTER Susan, The construction of the self : a developmental and sociocultural foundations [foreword by William M. Bukowski]. New York ; London : The Guilford Press, 2015. sygn. 38118g

 

ZAPART Jarosław, Tathagatagarbha : u źródeł koncepcji natury buddy. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2017. sygn. 38122

 

KAZIMIERZ Twardowski : nauczyciel, uczony, obywatel : przemówienia wygłoszone na Akademii Żałobnej urządzonej w Auli Uniwersytetu J.K. w dniu 30 IV 1938 przez Senat Akademicki, Radę Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kazimierza i Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Lwów : Polskie Towarzystwo Filozoficzne : skład główny w Księg. "Książka" (A. Mazzucato), 1938 (Lwów : Drukarnia Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich). sygn. 38094

 

KREEFT Peter, Zanim odejdę : o tym co naprawdę ważne [przekł. Tomasz Mucha]. Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2014. sygn. 38136

 

TAKTYKI wizualne : Michel de Certeau i obrazy [redakcja Katarzyna Thiel-Jańczuk]. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016.

sygn. 38134

 

RELIGIA i etyka jako interdyscyplinarny czynnik oddziaływania w relacjach międzynarodowych [pod redakcją Krzysztofa Warchałowskiego i Marty Osuchowskiej]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", cop. 2016. sygn. 38132

 

NATURALIZM prawniczy : granice [redakcja naukowa Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek, Łukasz Kurek]. Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. 

sygn. 38131

PLATO, Hippiasz Mniejszy [przełożył i komentarzem opatrzył Michał Bizoń].  Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej ; Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy : Fundacja Świętego Mikołaja. Redakcja "Teologii Politycznej", 2017. sygn. 38130

 

ZAJADŁO Jerzy, Sędziowie i niewolnicy : szkice z filozofii prawa. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017. sygn. 38133

 

BŁESZNOWSKI Bartłomiej, Antyhumanistyczna teoria polityki w myśli Michela Foucaulta. Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2016. sygn. 38127

 

WOKÓŁ Fiodora Dostojewskiego : almanach myśli rosyjskiej [pod redakcją Janusz Dobieszewskiego]. Warszawa : Uniwersytet Warszawski - Wydział Filozofii i Socjologii, 2017.  sygn. 38126

 

ARENDT Hannah, JOHNSON Uwe, Der Briefwechsel 1967-1975 / [herausgegeben von Eberhard Fahlke und Thomas Wild]. Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 2004. sygn. 38145

 

CLAUSSEN Detlev, Theodor W. Adorno : ein letztes Genie. Frankfurt am Main : S. Fischer, 2003. sygn. 38148

 

MORUS Tomasz, Utopia [translated by Ralph Robinson ; with an introduction by Mishtooni Bose]. Ware : Wordsworth Editions, 1997. sygn. 38135

 

PRAWO ludów i wojna sprawiedliwa / Paweł Włodkowic  [i in.] ; tłumaczenie Justyna Łukaszewska-Haberko. Warszawa : Narodowe Centrum Kultury : Teologia Polityczna, 2018. sygn. 38103

 

ZUR HERMENEUTIK der "Schwarzen Hefte" [Herausgegeben von Alfred Denker, Holger Zaborowski]. Freiburg ; München : Verlag Karl Albert, cop. 2017. sygn. 38151

 

HÖFFE Otfried, Wirtschaftsbürger, Staatsbürger, Weltbürger : politische Ethik im Zeitalter der Globalisierung. München : C. H. Beck, cop. 2004. sygn. 38139

 

HONNETH Axel, Das Recht der Freiheit : Grundriß einer demokratischen Sittlichkeit. Berlin : Suhrkamp Verlag, 2011. sygn. 38150

 

FRANCK Georg, Mentaler Kapitalismus : Eine politische Ökonomie des Geistes. München ; Wien : Carl Hanser Verlag, cop. 2005. sygn. 38143

 

SCHELER Max, Das Ressentiment im Aufbau der Moralen / [herausgegeben von Manfred S. Frings]. Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann, cop. 1978. sygn. 381

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» grudzień

BUDA Stanisław, Historia filozofii jako pamięć i inne szkice, Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2022, sygn. 40905 

 

CIESZKOWSKI August, Ojcze nasz, T. 1-2 [wstęp i opracowanie Sławomir  Mazurek.] Warszawa : Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, 2022, sygn. 40891 

 

CIESZKOWSKI August, Ojcze nasz, T. 3-4 [wstęp i opracowanie Sławomir  Mazurek.] Warszawa : Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, 2022, sygn. 40892 

 

DWORKIN Ronald, Imperium prawa [wprowadzenie Marek Zirk-Sadowski ; tłumaczenie Jan Winczorek.] Warszawa : Wolters Kluwer, 2022, sygn. 40883 

 

GOLAT Rafał, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2021, sygn. 40896 

 

GUERRERO VAN DER MEIJDEN Jadwiga, Jak psuć dzieci Platonem i Boecjuszem : nauczanie filozofii klasycznej w szkole podstawowej : metoda, program edukacyjny i 99 scenariuszy zajęć z materiałami, Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021, sygn. 40884 

 

HELLER Michał, Pytanie glinianego garnka : kazania krótkie o wojnie i pokoju, Kraków : Copernicus Center Press, 2022, sygn. 40894 

 

MORELAND James Porter, Dusza : skąd wiemy, że istnieje, i dlaczego to ma znaczenie [przekład Małgorzata Wójcik.] Warszawa : Fundacja Prodoteo, 2022, sygn. 40881 

 

NIEWIDZIALNE biblioteki [spolszczył Jacek Dehnel.] Kraków : Wydawnictwo Literackie, cop. 2022, sygn. 40888 

 

NOWAK Piotr, Filozofowie (w trzech słowach), Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2022, sygn. 40882 

 

NOWICKI Imanuel Alex, Einstein był w błędzie : teoria wszystkiego imanuela, Alexandria ; Kraków : Ridero, 2022, sygn. 40879