Skip to main content
Skip banner

June 2022

20220610
Previous week
Next week

„Wieczne i progresywne Objawienie”: Pierre Leroux wobec myśli Oświecenia

Date: 10.06.2022
Start Time: 16:00
Place: Microsoft Teams
Organiser: Zespół badawczy projektu „Między sekularyzacją a reformą”, kierownik: dr Anna Tomaszewska
Contact: anna.tomaszewska@uj.edu.pl

Zespół badawczy projektu „Między sekularyzacją a reformą. Racjonalizm religijny końca XVII wieku i epoki Oświecenia” zaprasza na szesnaste spotkanie w ramach seminarium „Enlightenment and Religion”. Na spotkaniu wykład zatytułowany „Wieczne i progresywne Objawienie”: Pierre Leroux wobec myśli Oświecenia wygłosi dr Tomasz Szymański z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa za pośrednictwem strony www projektu: https://www.religiousrationalism.com/event-info/lecture-by-tomasz-szymanski-university-of-wroclaw lub wysłanie zgłoszenia na adres: religious.rationalism@iphils.uj.edu.pl. Więcej informacji na temat projektu i seminarium można znaleźć na stronie: https://www.religiousrationalism.com/events. Seminarium ma charakter otwarty.

 

Abstrakt: Myśl oświeceniowa i dziedzictwo rewolucji są nieodłącznymi elementami francuskiej myśli religijnej XIX wieku, ulegając w niej licznym przeobrażeniom i reinterpretacjom. Pierre Leroux (1797–1871), którego twórczość wpisuje się zarówno w nurt socjalizmu utopijnego, jak i laickiego (choć zarazem religijnego) humanitaryzmu, wobec Oświecenia zajmuje stanowisko ambiwalentne – z jednej strony głęboko afirmatywne, z drugiej zaś głęboko krytyczne. Wystąpienie będzie okazją do przyjrzenia się bliżej temu, jakie miejsce przedstawiciele Oświecenia – francuskiego (Voltaire, Rousseau, Montesquieu), oraz szerzej europejskiego (Spinoza, Lessing) – zajmują w dziele „wynalazcy socjalizmu i w jego koncepcji religii Ludzkości, opartej na idei „wiecznego, progresywnego Objawienia

 

Tomasz Szymański – doktor nauk humanistycznych, absolwent studiów romanistycznych i filozoficznych. Od 2010 roku pracownik Instytutu Filologii Romańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Jego zainteresowania badawcze obejmują XIX-wieczną literaturę francuską, problematykę filozoficzno-religijną, zjawisko zachodniego ezoteryzmu, historię idei oraz myśl postsekularną. Autor licznych publikacji, w tym książki La morale des choses. Sur la théorie des correspondances dans l'œuvre de Charles Baudelaire (2019). Pracuje obecnie nad tematem idei religii uniwersalnej w XIX-wiecznej literaturze francuskiej.

 

Plakat znajduje się TU.