Skip to main content
Skip banner

April 2020

20200423
Previous week
Next week

Seminarium badawcze poświęcone oświeceniowym koncepcjom religii

Date: 23.04.2020

Zespół badawczy projektu "Między sekularyzacją a reformą. Racjonalizm religijny końca XVII wieku i epoki Oświecenia" zaprasza do udziału w seminarium badawczym poświęconym oświeceniowym koncepcjom religii.

Gościem drugiego spotkania, które zamierzamy przeprowadzić online, będzie Prof. Adam Grzeliński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams 23 kwietnia 2020, godz. 16-18, i będzie się składać z części wykładowej oraz dyskusji. Temat spotkania: Religia i problem spójności filozofii Locke'a. Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony www projektu:https://www.religiousrationalism.com/events (przejście do strony rejestracji po kliknięciu w "Event Details") lub na adres organizatorów: religious.rationalism@iphils.uj.edu.pl

prof. A. Grzeliński - plakat
prof. A. Grzeliński - informacje o seminarium

Serdecznie zapraszamy!

Z wyrazami szacunku
Anna Tomaszewska
Kierownik projektu