Skip to main content
Skip banner

May 2020

20200521
Previous week
Next week

Seminarium badawcze w Zakładzie Historii Filozofii: Prof. Steffen Huber (Uniwersytet Jagielloński) - ONLINE

Date: 21.05.2020

Zespół badawczy projektu "Między sekularyzacją a reformą. Racjonalizm religijny końca XVII wieku i epoki Oświecenia" zaprasza do udziału w seminarium badawczym poświęconym oświeceniowym koncepcjom religii. Gościem trzeciego spotkania, które zamierzamy przeprowadzić online, będzie Prof. Steffen Huber (Uniwersytet Jagielloński).

Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams 21 maja 2020, godz. 16-18, i będzie się składać z części wykładowej oraz dyskusji. Temat spotkania: Racjonalizm religijny u autorów antytrynitarskich: Jan Crell, Andrzej Wiszowaty, Joachim Stegman. Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony www projektu: https://www.religiousrationalism.com/event-info/lecture-by-prof-steffen-huber-jagiellonian-univ-in-krakow (przejście do strony rejestracji po kliknięciu "Register Here") lub na adres organizatorów: religious.rationalism@iphils.uj.edu.pl. Wykład w języku angielskim.

Informacja o spotkaniu

Poster