Skip banner

Szkolenie BHP

event-date: 26.02.2015 - 26.04.2015

Studenci i doktoranci, którzy chcą uzupełnić szkolenie bhp zaległe z semestru zimowego, mogą już zapisywać się na szkolenie, które odbędzie się w semestrze letnim. Informacje dotyczące możliwości uzupełnienia w semestrze letnim zaległego z semestru zimowego, "Szkolenie bhp" oraz wszelkie terminy związane ze szkoleniem zamieszczone są na stronie: http://www.ibhp.uj.edu.pl/szkolenia/studentow

 

Studenci i doktoranci zapisują się na szkolenia samodzielnie w terminie do 26 kwietnia 2015 r.

 

W celu zapisania na szkolenie należy:

1.      Zalogować się na stronę: pegaz.uj.edu.pl .

2.      Przeszukać kursy wpisując "bhp".

3.      Wybrać kurs Dodatkowe szkolenie BHP-2014/2015(1)".

4.      Pojawi się komunikat "Zapisz mnie".

5.      Zaakceptować zapisanie.

6.      Otwiera się strona kursu.

7.      Można sprawdzić poprawność zapisu poprzez wejście w zakładkę "Uczestnicy"

i wyszukanie swojej osoby wśród uczestników.

8.      Wypełnić " Informacje o uczestniku" (niezwłocznie po zapisaniu do kursu) - jest to warunek konieczny uczestniczenia w  szkoleniu.

9.      "Informacja o uczestniku" zostanie sprawdzona do 4.V.2015 r.

Każda osoba ( po sprawdzeniu zadania przez prowadzącego ) otrzyma informację zwrotną w kursie o ilości uzyskanych punktów oraz ewentualnej konieczności uzupełnieniu informacji. Informacja ta będzie widoczna po otworzeniu zadania oraz w zakładce oceny.

10.  W szkoleniu będą mogły uczestniczyć jedynie te osoby, które za zadanie " Informacje o uczestniku" otrzymają 10 punktów.

Planowany termin szkolenia: od 6 maja 2015 r. do 26 maja 2015 r.

Barbara Bryk

Inspektorat BHP UJ

Published Date: 26.02.2015
Published by: Katarzyna Kijania-Placek