Skip to main content
Skip banner

September 2021

20210901
Previous week
Next week

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie NCN Sonata Bis

Date: 01.09.2021 - 09.09.2021

Stypendium zostanie przyznane na okres 12 miesięcy. Obowiązkiem osoby otrzymującej stypendium będzie aktywny udział w badaniach będących przedmiotem grantu NCN Sonata Bis 10 „Wielowymiarowość niezdecydowania i jego wpływ na kontrolę poznawczą: Podejście neurofizjologiczne".

Wymagania:
(1) Ukończenie studiów magisterskich (II stopnia lub jednolitych). (2) Posiadanie statusu studenta szkoły doktorskiej lub potwierdzenie przyjęcia do szkoły doktorskiej. (3) Wykształcenie w zakresie informatyki, kognitywistyki, inżynierii biomedycznej, neuronauki obliczeniowej lub pokrewnej dziedziny. (4) Wysoka ocena na dyplomie/dyplomach ukończenia studiów. (5) Umiejętność programowania, w tym doświadczenie w pracy z Pythonem, Matlabem i/lub R. (6) Udokumentowane doświadczenie w zaawansowanej analizie danych, w tym uczeniu maszynowym i analizach wielozmiennowych. (7) Udokumentowane doświadczenie w analizie danych elektroencefalograficznych. (8) Dobra znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania ludzkiego umysłu/mózgu oraz aktualnej literatury dotyczącej kognitywistyki, psychologii i dziedzin pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki mózgowych korelatów kontroli poznawczej w kontekście różnic indywidualnych. (9) Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. (10) Dyspozycyjność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole oraz motywacja do prowadzenia badań naukowych. (11) Gotowość zaangażowania się w prowadzenie badań laboratoryjnych w wymiarze do 30 h tygodniowo. (12) Gotowość do przygotowania pracy doktorskiej w oparciu o wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu. (13) Mile widziane – (współ)autorstwo publikacji naukowych, wystąpień konferencyjnych.

Pismo przewodnie, CV i wszelkie inne dokumenty potwierdzające umiejętności i doświadczenie należy przesyłać na adres kierownika projektu dr hab. Magdaleny Sendereckiej (magdalena.senderecka@uj.edu.pl) w terminie do 9 września 2021 r. Dodatkowych informacji udziela kierownik projektu.

Proszę o uwzględnienie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz.883.)"