Skip to main content
Skip banner
20181119

Konkurs na roczne stypendium dla doktoranta

Date: 19.11.2018 - 03.12.2018

Konkurs na roczne stypendium dla doktoranta w ramach projektu NCN Sonata Bis "Sprzężenia oscylacji neuronalnych związane z ogólną sprawnością percepcyjną".

Do konkursu mogą zgłaszać się studenci studiów doktoranckich z bardzo dobrą znajomością kognitywistyki i psychologii poznawczej. Stypendysta musi mieć doświadczenie w projektowaniu oraz interpretacji badań psychometrycznych, a także posiadać bogatą wiedzę z zakresu psychologii percepcji i psychofizyki. Kluczowa jest także biegła znajomość narzędzi do prezentacji i wizualizacji danych z eksperymentów psychofizycznych. Stypendysta powinien znać bogatą i aktualną literaturę z zakresu kognitywistyki oraz psychologii, w szczególności dotyczącą podejścia różnicowego do pomiaru różnorakich sprawności poznawczych. Doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu eksperymentów z wykorzystaniem okulografu będzie mile widziane. Stypendysta powinien posiadać minimalny dorobek naukowy w postaci dwóch artykułów naukowych opublikowanych w wiodących czasopismach zagranicznych, które obejmują badania psychometryczne oraz modelowanie ich wyników za pomocą metod CFA i SEM. Większy dorobek naukowy będzie dodatkowym atutem. Wymagany jest też udział w dwóch konferencjach naukowych. Od stypendysty oczekuje się aktywnego udziału w badaniach prowadzonych w projekcie, w wymiarze co najmniej 30 g. tygodniowo, silnej motywacji do osiągnięć naukowych oraz pracy zespołowej. Stypendium zostanie przyznane na okres 12 miesięcy, od 01.01.2019 r. (3000 zł / mc).   List motywacyjny, życiorys naukowy oraz spis publikacji i wystąpień konferencyjnych prosimy przysyłać pocztą elektroniczną na adres kierownika projektu, dr. hab. Adama Chuderskiego (adam.chuderski<<@>>uj.edu.pl), w terminie do dnia 04.12.2018.