Skip to main content
Skip banner
20181127

Czym jest sztuczna inteligencja? Omówienie ogólnych zasad działania oraz przykładów

Date: 27.11.2018
Start Time: 21.00
Place: Academia Electronica

Sekcja Filozofii Techniki zaprasza na pierwsze spotkanie seminaryjne, które rozpocznie cykl tegorocznych spotkań poświęconych humanistyce sztucznej inteligencji. Wykład wprowadzający wygłosi gościnnie Prezes Naukowego Koła Robotyki i Sztucznej Inteligencji UJ. Spotkanie odbędzie się 27/11/2018 o 21:00 w Academia Electronica w środowisku wirtualnym Second Life. Nagranie ze spotkania zostanie udostępnione na stronach Sekcji.

Wykład wygłosi Krzysztof Soja – Prezes Naukowego Koła Robotyki i Sztucznej Inteligencji UJ, student pierwszego roku studiów magisterskich na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ.

Celem wykładu będzie zapoznanie uczestników z możliwościami współczesnej sztucznej inteligencji. Uczestnicy poznają podstawowe założenia algorytmów A.I. od strony matematycznej. Następnie omówione będą konkretne metody, wraz z przykładami ich zastosowań, w przemyśle i analizie danych (od regresji liniowej do sieci neuronowych oraz GAN’ów). W ostatniej części, wspólnie z uczestnikami, podejmiemy temat wpływu sztucznej inteligencji na świat oraz przyjrzymy się kilku mitom krążącym w świadomości społecznej.

Strona internetowa wydarzenia.