Skip to main content
Skip banner

May 2019

20190509
Previous week
Next week

Seminarium badawcze INCET: dr hab. Olga Dryla „Medyczne doskonalenie – aspekty opisowe i normatywne”

Date: 09.05.2019
Start Time: 17.30
Place: Instytut Filozofii; ul. Grodzka 52, sala im. Romana Ingardena (nr 25)
Organiser: Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ

 

 

Wystąpienie będzie poświęcone analizie pojęcia i normatywnego statusu medycznego doskonalenia w kontekście rozstrzygnięć dotyczących treści pojęć „zdrowie” i „choroba” oraz źródeł etyki medycznej i celów medycyny. Zamierzam zaproponować charakterystykę medycznego doskonalenia oraz ogólną analizę towarzyszącej mu sfery normatywnej. Na płaszczyźnie opisowej, analiza pojęcia „doskonalenie” uwzględnia założenie o kontekstualnej klasyfikacji procedur jako terapeutycznych lub doskonalących, a rozstrzygające znaczenie ma tu wyjściowy stan poddawanego im pacjenta. Natomiast w sferze normatywnej punkt wyjścia stanowi pytanie, czy istnieje szansa na przypisanie doskonaleniu jakiegoś uniwersalnego, niezmiennego i niezależnego od kontekstu statusu moralnego.