Skip to main content
Skip banner
20191217

Konkurs o Nagrodę im. Profesora Jerzego Perzanowskiego 2019

Date: 17.12.2019 - 31.01.2020

Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Instytutem Psychologii UJ oraz Polskim Towarzystwem Kognitywistycznym ogłaszają konkurs o Nagrody Imienia Profesora Jerzego Perzanowskiego za rok 2019: jedna nagroda przyznawana jest za najlepszą pracę magisterską z kognitywistyki, a druga – za najlepszą pracę doktorską z tego zakresu. Patronem Nagrody jest wybitny polski logik i kognitywista, Jerzy Perzanowski.

Do konkursu zgłaszane mogą być prace magisterskie, których obrona odbyła się dowolnego dnia 2019 roku, albo prace doktorskie, względem których uchwała właściwej rady nadającej stopień naukowy została podjęta w dowolnym dniu 2019 roku.
Przyznanie Nagrody Perzanowskiego potwierdzone zostanie odpowiednim dyplomem. Wysokość Nagrody za pracę doktorską wynosi 5000 zł brutto, a wysokość Nagrody za pracę magisterską wynosi 3000 zł brutto.
Wnioski o przyznanie Nagrody mogą być zgłaszane tylko przez członków odpowiednich komisji powołanych do przyjęcia pracy magisterskiej lub doktorskiej, w tym przez promotorów i recenzentów, nie mogą natomiast być zgłaszane przez samych autorów prac pretendujących do Nagrody. Zgłaszane prace mogą być napisane w języku polskim lub angielskim.

Zgłoszenie pracy odbywa się poprzez przesłanie jej, za zgodą autora pracy, w pliku pdf poprzez pocztę elektroniczną na konto: jp.prize@uj.edu.pl, w terminie do 31 stycznia 2020. Szczegółowe zasady konkursu określa Regulamin. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2020 roku.