Skip banner

Ricoeur Congress 2015

event-date: 19.05.2015 - 22.05.2015
Place: Collegium Novum UJ, Aula Magna Akademii Ignatianum
organizer: Instytut Filozofii UJ, The International Institute for Hermeneutics, Instytut Filozofii Akademii Ignatianum
Contact: Adriana Warmbier adriana.warmbier@uj.edu.pl

Ricoeur Congress 2015

Międzynarodowy Kongres Ricoeurowski 2015
 

The Polyphony of Text and Life: Phenomenological Hermeneutics Ten Years after the Death of Paul Ricoeur

Celem kongresu jest twórcze podjęcie dzieła Paula Ricoeura w całej jego rozpiętości. Służy temu zgromadzenie międzynarodowego środowiska naukowców prowadzących badania w dziedzinie filozoficznej hermeneutyki, szczególnie w nawiązaniu do spuścizny Ricoeura. Tematyka kongresu obejmuje zarówno gruntowną analizę historii oddziaływań dziedzictwa francuskiego myśliciela, jak i dalsze jego rozwinięcia w wielu dyscyplinach humanistyki i nauk społecznych, ze szczególnym naciskiem na najbardziej palące kwestie, dyskutowane współcześnie.
 
Podejmowana problematyka będzie mieściła się w sześciu blokach tematycznych: 
1) Paul Ricoeur i główne kierunki filozoficzne XX wieku 
2) Filozofia Ricoeura wobec nauk humanistycznych 
3) Ricoeurowska antropologia filozoficzna: podmiotowość i tożsamość 
4) Ricoeur w obliczu współczesnych wyzwań kulturowych
5) Filozofia granic – Ricoeurowski wkład do filozofii religii 
6) Prawo, sprawiedliwość i mądrość praktyczna – filozofia działania Paula Ricoeura
 
Rada Programowa:

Marek Drwięga, UJ

Józef Bremer, SJ, Ignatianum

Andrzej Wierciński, International Institute for Hermeneutics,

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Germany
 
Organizacja Kongresu:

Adriana Warmbier, UJ

Robert Grzywacz, SJ, Ignatianum

Andrzej Wierciński, International Institute for Hermeneutics,

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Germany

 

Published Date: 19.03.2015
Published by: Jerzy Kucharski