Skip to main content
Skip banner

February 2022

20220204
Previous week
Next week

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie NCN Opus HS1

Date: 04.02.2022 - 28.02.2022

Nazwa jednostki: Instytut Filozofii Uniwersytet Jagielloński Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta

Rozsztrzygnięto: mgr Jan Rostek

Wymagania:
1. Kandydat powinien być doktorantem szkoły doktorskiej nauk humanistycznych.
2. Tytuł magistra filozofii lub prawa, bądź powiązanej dyscypliny.
3. Znajomość przynajmniej podstawowego stanu badań w co najmniej jednej z głównych dziedzin badawczych projektu: filozofii umysłu, ontologii społecznej lub teorii prawa.
3. Biegła znajomość języka angielskiego.

Opis zadań: Przygotowanie artykułów prezentujących wyniki badań prowadzonych w ramach projektu, we współpracy z kierownikiem projektu. Prezentowanie wyników badań na konferencjach i warsztatach naukowych. Aktywny udział w działaniach grupy badawczej.

Typ konkursu NCN: OPUS – HS1
Termin składania ofert: 28 lutego 2022, 23:59
Forma składania ofert: email: krzysztof.poslajko@uj.edu.pl
Warunki stypendium:
Instytut Filozofii Uniwersytet Jagielloński
Tytuł projektu: Instytucje jako podmioty przekonań
Początek: 1 kwietnia 2022. Stypendium miesięczne w wysokości 2000 zł
Czas pracy w projekcie – 45 miesięcy
Konkurs i warunki otrzymywania stypendium naukowego NCN spełniają warunki regulaminu przyznawania stypendiów NCN: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf

Dodatkowe informacje:
- list motywacyjny adresowany do kierownika projektu
- CV
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy (imię, imiona i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; adres do korespondencji; wykształcenie), zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”

Dokumenty powinny zostać przesłane drogą mailową do kierownika projektu, dr Krzysztofa Posłajki, krzysztof.poslajko@uj.edu.pl do 28 lutego 2022 r.
Data dodania ogłoszenia: 04-02-2022