Paweł Zięba
dr
Department Zakład Ontologii
Email pj.zieba@uj.edu.pl
Address ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
Room 90-91
Office hours Dyżur: po umówieniu drogą mailową.

Classes taught in the current academic year

List of classes in the USOSweb system

 

Jestem doktorem filozofii i magistrem historii. Zajmuję się filozofią umysłu i epistemologią, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi percepcji, wiedzy percepcyjnej i świadomości. Od października 2019 do września 2022 będę adiunktem badawczym w Instytucie Filozofii UJ i kierownikiem projektu "Rola nieświadomego widzenia w działaniu i nabywaniu wiedzy", finansowanego z grantu Sonatina 3 przyznanego mi przez Narodowe Centrum Nauki (numer projektu: 2019/32/C/HS1/00113).

Moje publikacje i CV można znaleźć tutaj:

Academia

Researchgate

PhilPeople