Skip to main content

Section of Philosophy of Language and Mind

Head of the Department

dr hab. Katarzyna Kijania-Placek mail - uzkijani<- @ ->cyf-kr.edu.pl

Faculty

dr Krzysztof Posłajko

dr Leopold Hess

Retired faculty

prof. dr hab. Wojciech Suchoń mail - w.suchon<- @ ->iphils.uj.edu.pl

Ph.D Students

dr Paweł Banaś

dr Izabela Skoczeń

mgr Jan Rostek

mgr Szymon Sapalski

The main research areas of the members of the Section of Logical Rhetoric comprise: logical rhetoric, applied logic, philosophy of language, and philosophy of mind. The head of the section is  Dr hab. Katarzyna Kijania-Placek who specializes in philosophy of language. Other faculty are: Professor Wojciech Suchoń (applied logic and logical rhetoric) Dr hab. Krzysztof Posłajko (philosophy of mind and language) and Dr Leopold Hess (philosophy of language and linguistics). Currently, the PhD Candidates working in the Section are dr Paweł Banaś, dr Izabela Skoczeń, Jan Rostek and Szymon Sapalski. The Section organizes meetings on avarage twice a month, where the faculty, invited guests or PhD students present their work.

Pracownia Retoryki Logicznej

event-date: 10.12.2015
Place: sala 28

Seminarium Pracowni Retoryki Logicznej

Wykład dr Justyny Grudzińskiej pt.: "Semantyka z typami zależnymi: deskrypcje nieokreślone"

godzina 17.30

Abstrakt: W moim wystąpieniu naszkicuję nowy model znaczenia dla kwantyfikacji w języku naturalnym – semantykę z typami zależnymi (Dependent Type Semantics, DTS). Nowoczesne semantyki teoriotypowe (z typami zależnymi) wpisują się w coraz popularniejszy w lingwistycznej semantyce formalnej paradygmat, stosowany z dużym powodzeniem w analizie rozmaitych zjawisk języka naturalnego. Główna nowość DTS polega na połączeniu kwantyfikatorów uogólnionych (Mostowski, 1957; Barwise, Cooper, 1981) z typami zależnymi (Martin-Löf, 1972, 1984). Połączenie to pozwoliło mi na rozwiązanie szeregu trudności związanych z zachowaniem semantycznym deskrypcji nieokreślonych. Deskrypcje nieokreślone – wyrażenia tradycyjnie analizowane przy użyciu kwantyfikacji egzystencjalnej, takie jak jakiś człowiek czy niektórzy ludzie – pod względem własności zasięgowych i anaforycznych zachowują się często w sposób zaskakujący, przypominający bardziej funkcjonowanie wyrażeń referencyjnych (np. Jan, Maria) niż tzw. standardowych wyrażeń kwantyfikatorowych (np. każdy mężczyzna, większość kobiet). W pierwszej części omówię główne elementy DTS (z naciskiem na intuicje): (i) analizę wielosortową (wielotypową), (ii) typy zależne, (iii) kwantyfikację uogólnioną rozszerzoną na typy zależne. W drugiej części zilustruję działanie DTS na wybranych przykładach związanych z nietypowym quasi-referencyjnym zachowaniem deskrypcji nieokreślonych.

Bibliografia
1. Deskrypcje nieokreślone (Indefinites), Wydawnictwo Naukowe Semper, 2015.
2. A Puzzle about Long-Distance Indefinites and Dependent Type Semantics (z Markiem Zawadowskim), ESSLLI proceedings of the TYTLES workshop on Type Theory and Lexical Semantics (Cooper, Retoré, eds) ESSLLI 2015, Barcelona.
3. System with Generalized Quantifiers on Dependent Types for Anaphora (z Markiem Zawadowskim), EACL proceedings of the TTNLS workshop on Type Theory and Natural Language Semantics (Cooper, Dobnik, Lappin, Larsson, eds) EACL 2014, Gothenburg, 10-18. 
 

Druga, niezależna, część wykładu odbędzie się w piątek, 11 XII, o godz. 10.

 

Published Date: 06.03.2015
Published by: Katarzyna Kijania-Placek