Skip to main content
Skip banner

Projekty zrealizowane

Kierownik projektu

Tytuł

okres realizacji żródła finansowania
od do
Dr Barbara Czardybon Ontologizm rosyjskich transcendentalistów z kręgu "Logosu" (Borys W. Jakowienko, Wasyl E. Sezeman) 09.2014  09.2015 NCN - PRELUDIUM 6
Prof. dr hab. Justyna Miklaszewska Radykalne i konserwatywne nurty w filozofii Oświecenia a kształtowanie się nowoczesności 08.2013 02.2016 NCN - OPUS 4
Mgr Jędrzej Grodniewicz Niereferencyjna semantyka języka naturalnego jako podstawa teorii komunikacji 07.2013 07.2015 MNiSW - DIAMENTOWY GRANT 2
Dr Adriana Warmbier Współczesna formuła podmiotowości w perspektywie fenomenologiczno-analitycznej 06.2013 12.2016 NCN - SONATA4
Dr Olga Poller Semantyka nazw własnych: obrona deskryptywnej teorii nazw własnych jako teorii odniesienia. 03.2013 03.2015 NCN - PRELUDIUM3
Mgr Katarzyna Otulakowska  Zwrot ku aisthesis w estetyce sztuki digitalnej. 03.2013 03.2015 NCN - PRELUDIUM3
Mgr Błażej Skrzypulec Indywidualność i tożsamość przedmiotu percepcji wzrokowej w perspektywie nauk kognitywnych. 03.2013 03.2015 NCN - PRELUDIUM3
Dr Bogna Obidzińska Z metodologii badań nad źródłami twórczości: figura muzy i współczesne formy jej (nie)obecności 09.2012 08.2015 NCN - FUGA 4
Dr Tomasz Żuradzki Terroryści, najemnicy, cywile: prawne i etyczne wyzwania wynikające ze współczesnych metod oraz warunków prowadzenia konfliktów zbrojnych 08.2012 08.2015 NCN - SONATA 2
Dr Magdalena Senderecka Elektrofizjologiczne korelaty procesu hamowania reakcji. Badania w paradygmacie zadania z sygnałem STOP 04.2012 12.2014 MNiSW - IUVENTUS PLUS
Prof. dr hab. Tomasz Placek Modalności, prawdopodobieństwo i twierdzenia Bella - perspektywa formalna 01.2012 12.2015 FNP - SUBSYDIUM PROFESORSKIE MISTRZ 5/2011