Skip to main content
Skip banner

Wzory podań

Podania kierowane do Dyrektora ds. dydaktycznych

Karta zgłoszenia kursu pozainstytutowego

Zgłoszenie powrotu z urlopu

Wniosek o udzielenie Indywidualnego Toku Studiów

Wniosek o przywrócenie terminu egzaminu

Wniosek o udzielenie urlopu studenckiego

Wniosek o dokonanie rejestracji przedmiotu / o wyrejestrowanie z przedmiotu

Rezygnacja ze studiów

Wniosek o uwzględnienie przedmiotu z innego kierunku studiów lub z innej uczelni

Wniosek o przepisanie oceny z przedmiotu

Wniosek o powtarzanie roku

Wniosek o wpis warunkowy na podstawie 50 pkt ECTS

Podania kierowane do Prodziekana ds. dydaktycznych

Wniosek o udzielenie urlopu dziekańskiego

Wniosek o zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne / rozłożenie płatności na raty

Wniosek o ponowne powtarzanie roku

Wniosek o awans

Inne

Karta zgłoszenia Promotora pracy magisterskiej

Karta zgłoszenia Promotora pracy licencjackiej

Zgłoszenie tutorialu na studiach filozoficznych II stopnia

Prace tutorialowe - Strona tytułowa (oświadczenie)

Wniosek o wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej