Skip banner
Andrzej Krawiec
dr
tytuł doktoratu Przekraczanie ram estetyki w fenomenologicznych poszukiwaniach źródła sztuki
data otwarcia
przewodu
wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora: 07.05.2020
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2017
promotor dr hab. Janusz Mizera, prof. UJ