Skip banner
Anna Żymełka-Pietrzak
mgr
email anna.zymelka@uj.edu.pl
tytuł doktoratu Człowiek, Bóg i język w perspektywie filozoficzno-teologicznego pisarstwa Johanna Georga Hamanna.
data otwarcia
przewodu
18.05.2017
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2013
promotor dr hab. Steffen Huber