Skip to main content
Skip banner

Department of Ethics

Head of the Department

prof. dr hab. Marek Drwięga mail - m.drwiega<- @ ->iphils.uj.edu.pl

Faculty

prof. dr hab. Jacek Filek mail - j.filek<- @ ->iphils.uj.edu.pl
dr Tomasz Kuniński mail - t.kuninski<- @ ->iphils.uj.edu.pl
dr Radosław Strzelecki mail - r.strzelecki<- @ ->iphils.uj.edu.pl
dr Adriana Warmbier mail - a.warmbier<- @ ->iphils.uj.edu.pl

Ph.D Students

mgr Maciej Banasik
mgr Klementyna Chrzanowska
mgr Miłosz Formela
mgr Łukasz Paweł Kamiński
mgr Aleksander Kopka mail - aleksander.kopka<- @ ->uj.edu.pl
mgr Kamil Moroz
mgr Martyna Moskaluk
mgr Monika Proszak
mgr Miłosz Puczydłowski
mgr Dominik Rogóż mail - dominik.rogoz<- @ ->uj.edu.pl
mgr Piotr Skalski
mgr Szymon Szczęch
mgr Marta Węgrzyn

O zakładzie

Interesuje nas pytanie o człowieka i o jego ethos. Dlatego badania naukowe prowadzone w zakładzie koncentrują się na etyce i antropologii filozoficznej; obejmują obszar badawczy rozciągający się od greckich początków po współczesną etykę filozoficzną, ze szczególnym naciskiem na fenomenologię, hermeneutykę i filozofię dialogu. Ambicją naszego zespołu jest również stałe przekraczanie granic między różnymi tradycjami filozoficznymi, stąd istotny udział perspektywy fenomenologiczno-analitycznej w aktualnie prowadzonych badaniach. Do problemów najszerzej dyskutowanych w ramach pracy naukowej i dydaktycznej zespołu należy pytanie o odpowiedzialność i o wolność, o zło, o podmiotowość człowieka, o znaczenie rozumienia czasu dla etyczności ludzkiej, o związki etyki i polityki, o moralne aspekty transhumanizmu dyskutowane na gruncie neuroetyki.   

Dydaktyka

Zakład Etyki prowadzi kursy z etyki, antropologii filozoficznej, historii filozofii. Sprawuje nadzór organizacyjny nad kierunkiem studiów etyka.

Aktualności

Obecnie realizowane projekty badawcze:

„Współczesna formuła podmiotowości w perspektywie fenomenologiczno-analitycznej"  - projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata (HS1), okres realizacji: czerwiec 2013 - czerwiec 2016; kierownik projektu: dr Adriana Warmbier.

Konferencje, seminaria i wykłady gościnne:

W dniach 19-22 V 2015 odbędzie się Międzynarodowy Kongres: The Polyphony of Text and Life: Phenomenological Hermeneutics Ten Years After the Death of Paul Ricoeur. Kongres zorganizowany jest przez Instytut Filozofii UJ (Zakład Etyki) przy współpracy z The International Institute for Hermeneutics, Instytut Filozofii Akademii Ignatianum. Collegium Novum UJ, Aula Magna Akademii Ignatianum.

Najnowsze publikacje

Archiwa

Konferencje, seminaria i wykłady gościnne:


W dniu 18 X 2013 odbyła się ogólnopolska konferencja Odpowiedzialność przed wolnością. Konferencja dedykowana była Panu Prof. Jackowi Filkowi.

W dniu 10 VI 2014 Prof. Robert Audi z Uniwersytetu Notre Dame USA, wystąpił na seminarium, zorganizowanym w ramach projektu Współczesna formuła podmiotowości w perspektywie fenomenologiczno-analitycznej, z odczytem: Treatment of Persons: Intuitive Foundations of Kant's Humanity FormulaIF sala 25.

W dniu 24 X 2014 odbyło się ogólnopolskie sympozjum Interdyscyplinarne ujęcia podmiotowości, zorganizowane w ramach projektu Współczesna formuła podmiotowości w perspektywie fenomenologiczno-analitycznej, IF sala 25. Rezultatem sympozjum jest przygotowywana monografia Spór o podmiotowość – perspektywa interdyscyplinarna.

W dniach 19-20 V 2014 Dr hab. Karel Novotny z Uniwersytetu Karola w Pradze wygłosił wykłady:

Sur la question du rapport entre subjectivité et corporéité vivante chez Husserl et J. Patoĉka.

Sujet et corps selon E. Lévinas.

Archiwum seminariów naukowych Zakładu Etyki