Skip banner
Jadwiga Guerrero van der Meijden
dr
Department Zakład Ontologii
Email jadwiga.zechenter@uj.edu.pl
Room 90
Office hours po kontakcie mailowym

Classes taught in the current academic year

List of classes in the USOSweb system

 

 

 

Jadwiga Guerrero van der Meijden – doktor filozofii. W latach 2017-2019 kierowałam na UJ grantem Preludium pt. „The Concept of the Human Person in Edith Stein’s Writings and the Christian Notion of Human Dignity” uzyskanym od Narodowego Centrum Nauki; od 2019 do 2022 jako adiunkt badawczy realizuję na UJ grant NCN Sonatina zatytuowany „Human Dignity in the Writings of the Church Fathers of the Doctors of the Church”. Od 2014 r. prowadzę na UJ zajęcia z historii filozofii średniowiecznej i historii filozofii starożytnej oraz e-tutoriale dla studentów i pracowników naukowych, od 2016 r. uczę filozofii średniowiecznej w Dominikańskim Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Prowincji Polskiej. Moje publikacje uwzględniają monografię Person and Dignity in Edith Stein’s Writings. Investigated in Comparison to the Writings of the Doctors of the Church and the Magisterial Documents of the Catholic Church (De Gruyter: Boston-Berlin 2019), kilkanaście artykułów oraz tłumaczenia, m.in. książki Alasdaira MacIntyre’a. Obecnie pracuję nad anglojęzyczną monografią poświęconą godności człowieka w pismach Ojców i Doktorów Kościoła.

Prócz regularnego, odebrałam także wykształcenie artystyczne uzyskując kwalifikacje zawodowe baletnicy i choreografa w specjalizacji baletu klasycznego.

 


Link do listy niektórych publikacji:

Academia

Link do monografii Person and Dignity na Google Books:

Google Books