Skip banner
Joanna Hańderek
dr hab. prof. UJ
Department Pracownia etyki
Phone 12 6631744
Email handerek.joanna<- @ ->gmail.com
Address 31-044 Kraków, ul. Grodzka 52
Room 44
Office hours teamsy - po uprzednim umówieniu się
site-www handerekjoanna.wordpress.com
https://www.facebook.com/joanna.handerek.9
https://kulturawykluczenia.wordpress.com/
https://www.facebook.com/kultura.wykluczenia
Research
interests
filozofia kultury, filozofia współczesna, ekoetyka, feminizm, postkolonializm, ruchy społeczne, kulturowe zmiany, kryzys

Publications (website in preparation)

List of publications

Classes taught in the current academic year

List of classes in the USOSweb system

 

Dodatkowe strony

Kultura Wykluczenia? - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=zuF54KFyjZ8

https://www.youtube.com/watch?v=vj1KkcqneEI

Wybrane książki i artykuły

Książki

 1. 2017 "Wykluczenia" red. J. Hańderek, N. Kućma 
 2. 2010 Metamorfozy i muzea, WUJ, Kraków
 3. 2006 Czas i spotkanie. Wokół koncepcji czasu Emmanuela Lévinasa

Artykuły

 1. „Po pandemii jest pandemia”, w: „Fragile”, wydanie online https://fragile.net.pl/po-pandemii-jest-pandemia/, 2020.
 2. „Na naszych oczach : rewolucja nie-zrealizowana”, w: „inAW Journal”, t. 1, nr.1, 2020.
 3. „O ziołach, kwiatach, drzewach i uprzedmiotowieniu słów kilka”, w: „Fragile”, nr 1-2 (47-48), 2020.
 4. „Świnia”, w: „Fragile”, nr 3-4 (49-50), 2020.
 5. „Marysia : czyli słów kilka o rozumieniu kobiecości i kobiet w XIX wieku”, w: „Filozofia kultury : XIX wiek”, Kraków, 2020.
 6. „Nieludzkie zwierzę”, w: „Kultura-historia-globalizacja”, nr 26, 2019.
 7. „Wstęp : filozofia mody – moda jako system kulturowy”, w: „Maska”, nr 2 (42), 2019.
 8. „Być mniejszością”, w: „Kultura-historia-globalizacja”, nr 25, 2019.
 9. „Inny, uchodźca – współczesne formy obcości”, w: „Etyka”, tom 58, nr 1, 2019.
 10. „Transgresje cielesności: znaczenia i jej różne postacie”, w: „Ciało we współczesnych koncepcjach filozoficznych”, Kraków, 2019.
 11. „Gdzie jest Ukraina? Opowieści z Euromajdanu.” w: „Fragile”, nr 1-2 (43-44), Kraków, 2019.
 12. „Współczesne wspólnoty”, w: „W stronę wspólnotowości”, red. D. Bartłowski, J. Gil, K. Muca, M. Topolski, S. Więcek, Wydawnictwo Katedra, 2019.
 13. „Tożsamości zamknięte”, w: „Maska”, nr 2 (38), Kraków, 2018. http://www.maska.psc.uj.edu.pl/numery/numery-regularne/numery-31-40/numer-xxxviii
 14. „Dialektyka równości i nierówności”, w: „Studia Philosophica Wratislaviensia”, nr 13, Wrocław, 2018. file:///C:/Users/Joanna/Downloads/6._Ha%C5%84derek.pdf
 15. „Otwarte społeczeństwa, otwarte granice – marzenie, utopia, czy projekty?”, w: „Kultura-historia-globalizacja”, nr. 24, 2018. http://www.khg.uni.wroc.pl/files/4%20khg_24%20Handerek%20t.pdfKomentarz to tego tekstu Adrianny Krymskiej – http://www.khg.uni.wroc.pl/files/5%20KHG_24%20Krymska%20k.pdf
 16. „Miejsca-nie-miejsca – dialektyka lokalności”, w: „Fragile, Lokalność”, nr 3, Kraków, 2018.
 17. „Ach, ci okropni młodzi ludzie!”, w: „Fragile, Młodzi”, nr 4, 2018
 18. https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/prof-handerek-zaostrzenie-prawa-nie-bedzie-chronic-zycia-bedzie-temu-zyciu-zagrazac/1nqpfm7
 19. „Wykluczenia” monografia pod redakcją Joanna Hańderek, Natalia Kućma, Facta Ficta, 2017.
 20. „Wokół Wykluczenia”, w: „Wykluczenia”, red. J. Hańderek, N. Kućma, Facta Ficta, 2017.
 21. „Niepełnosprawność?” w: „Fragile, Niepełnosprawność”, nr 1 (35), Kraków, 2017.
 22. „Przyszłość jest teraz”, w: „Fragile. Przyszłość”, nr 3-4 (37-38), Kraków, 2017,
 23. „Dychotomie i dwuznaczności. Kultura wobec ciała i jego problemów”, w „Pięćdziesiąt twarzy popkultury”, red. K. Olkusz, Facta Ficta, 2017. https://factaficta.files.wordpress.com/2017/07/50-twarzy-popkultury-red-ksenia-olkusz1.pdf
 24. „Historia pewnego kota”, w: „Fragile, Emocje”, nr 2 (36), Kraków, 2017. http://fragile.net.pl/home/historia-pewnego-kota/
 25. „Kłopoty z tożsamością: kłopoty ze współczesnością”, w: „Kwartalnik Filozoficzny”, tom 44, nr2, Kraków, 2016.
 26. „I co z tą melancholią zrobić?”, w: „Fragile. Melancholia”, nr 4 (30), Kraków, 2015, http://fragile.net.pl/home/i-co-z-ta-melancholia-zrobic/
 27. „Rozmowy przy kawie i winie, czyli wspomnienia o zeszłorocznej konferencji „Kultura wykluczenia? Wykluczenie społeczno-ekonomiczne”, (pisane razem z Natalią Kućmą) w: „Fragile. Nowa Ekonomia, Nowa kultura”, nr 3 (29), Kraków, 2015. http://fragile.net.pl/home/rozmowy-przy-kawie-i-winie-czyli-wspomnienia-o-zeszlorocznej-konferencji-%E2%80%9Ekultura-wykluczenia-wykluczenie-spoleczno-ekonomiczne-krakow-listopad-2014/
 28. „Nieufność wobec wiary : dyskusja wobec wiary od Friedricha Nietzschego do Sama Harrisa i Michaela Shermera”, w: „Mistrzowie podejrzeń : afirmacja, negacja czy przezwyciężenie?”, red. J. Guja, Wydawnictwo Libron, Kraków, 2015.
 29. „Pojęcia i definicje kultury: w: „Filozofia kultury”, red. P. Mróz, Wydawnictwo UJ, Kraków, 2015. http://www.pjac.uj.edu.pl/documents/30601109/98855445/fk02%20ha%C5%84derek%20poj%C4%99cia%20i%20definicje%20kultury.pdf
 30. „Sztuka jako doświadczenie współczesności”, w: „Obrazy i poznanie”, red. M. Kociuba, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lubin, 2015.
 31. http://readgur.com/doc/1153514/joanna-ha%C5%84derek–poj%C4%99cia-i-definicje-kultury
 32. http://www.gloswielkopolski.pl/magazyn/a/ateisci-w-kosciele-franciszka-mieliby-latwiej,10529424/
 33. http://www.pjac.uj.edu.pl/documents/30601109/98855445/fk02%20ha%C5%84derek%20poj%C4%99cia%20i%20definicje%20kultury.pdf
 34. http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,17740357,Kard__Dziwisz_w_Lagiewnikach_o_wojnach__pojednaniu.html
 35. http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,17770346,Jak_traktujemy_chorych_wokol_siebie__Jak_powinnismy.html
 36. Miasta zrównoważonego rozwoju — miasta w globalnym świecie, w: „Kultura-Historia-Globalizacja”, nr. 17, Wrocław, 2015.                        http://www.khg.uni.wroc.pl/?type=spis
 37. Nauka Krytycznego myślenia herezji, czyli o pożytkach ukrytych w heretyckich poglądach, w: „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”, nr 20, Olsztyn, 2014, http://uwm.edu.pl/hip/sites/default/files/numery/Humanistyka%20i%20Przyrodoznawstwo%2020_0.pdf
 38. redakcja książki wraz z Sidey Myoo „Filozofia technologii” tom I, http://e-naukowiec.eu/filozofia-technologii/
 39. Filozofia kultury wobec rzeczywistości mediów elektronicznych, w: „Kultur I historia”, t. 26/2014, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/4997
 40. Walka ciemności i światła  – popkultura i jej imaginarium średniowiecza, w: „Historia Filozofii. Meandry kultury”, red. M. Karas, Nomos, Kraków, 2014, s. 121-138
 41. Wobec tradycji i jej dyskursów: wieloznaczność problemu w: „Zarządzanie w kulturze” 2014 s. 1 – 19, Tom 15, Numer 1
 42. Śmierć boga raz jeszcze. Mity i kontrowersje, w: „Oblicza współczesności”, red. E. Starzyńska-Kościuszko, A. Kucner, P. Wasyluk, Instytut Wydawniczy UWM, Olsztyn, 2014.
 43. Laboratoria przestrzeni kultury. Esej o wielokulturowości miasta, w: „Ethos” nr. 104, Lublin, 2013.
 44. Droga samuraja, w: „Estetyka i Krytyka”, Kraków 2013
 45. Alberta Camusa etyka ateizmu, w: „Ateizm w kulturze Zachodu i Wschodu”, red. J. Guja, Wydawnictwo Libron, Kraków, 2012,
 46. 2011 Sztuka w muzeum wyobraźni, WUJ, w: „Krytyka i estetyka", Kraków
 47. 2011 The Concept of the Body In Gernot Böhme philosophy, w: "Environment, Embodiment & History", Edited by Johannes Servan & Ane Faugstad Aaro, Hermes Text, s. 133-149., Bergen
 48. 2010 Granice kultury – granice człowieka, w: "Granice i ograniczenia. O doświadczaniu granic i ich przekraczaniu"
 49. 2010 Różnorodność wartości w dyskursie o kulturze Clifforda Geertza, w: „Wartości podstawowe w kontekście współczesnym"
 50. 2009 The Symbol – Code of the past, Record of Human Existence, and culture, w: Annalecta Husserliana. The Year book of Phenomenological Research",
 51. 2008 Kultura wobec plotki – czyli o tym, że milczenie nie zawsze jest złotem, w: Mêlée
 52. 2008 W średniowiecznym ogrodzie, Universitas, w: „Ogrody Zwierciadła kultury - Zachód, Kraków
 53. 2008 W labiryncie, w: "Prawda, samopoznanie, wdzięk" , Kraków
 54. 2008 Unity and diversity: culture as a source of identity and otherness, w: "informations science"
 55. 2008 Relation with others in the face of Lévinas il y a, w: "Annalecta Husserliana. The Year book of Phenomenological Research"
 56. 2007 The value of change and invariability, w: „toward a new renaissance"
 57. 2007 The positionalist notion of Human Nature in Plessner's and Gehlen's Philosophy, w: "Annalecta Husserliana. The Year book of Phenomenological Research"
 58. 2007 Camus, Time and Literature, w: "Annalecta Husserliana. The Year book of Phenomenological Research "
 59. 2006 Pytając o człowieka, w: "Kondycja człowieka współczensego"