Skip banner
Kinga Kłeczek-Semerjak
mgr
email k.kleczek@uj.edu.pl
tytuł doktoratu Filozofia Adwaita wedanty w ujęciu Sureśwary
data otwarcia
przewodu
21.06.2012
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2009
promotor dr hab. Anna Wójcik