Skip banner
Maciej Zarych
mgr
email maciej.zarych@uj.edu.pl
tytuł doktoratu Wolność liberalna i republikańska we współczesnej filozofii politycznej
data otwarcia
przewodu
16.06.2016
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2012
promotor prof. dr hab. Justyna Miklaszewska