Skip banner
Mateusz Waśko
mgr
dyżur środa, 17:30 - 18:30, p. 89
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2016
opiekun naukowy dr hab. Janusz Mizera, prof. UJ