Skip banner
Michał Ostrowicki (Sidey Myoo)
prof. dr hab.
Department Zakład Estetyki
Phone 12 6631828
Fax (+48 12) 4224916
Email michal.ostrowicki<- @ ->uj.edu.pl
Address 31-044 Kraków, ul. Grodzka 52
Room 87
Office hours Office365 Teams, pon. 16.00-17.00
site-www www.sideymyoo.art.pl
Research
interests
estetyka, sztuka współczesna, filozofia sieci

Classes taught in the current academic year

List of classes in the USOSweb system

 

Dyżur:

1. Office365 Teams - pon. 16.00-17.00

 

Sylabusy | informacje o kursach:

Sidey Myoo_"Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka" (zdalny)

Academia Electronica, semestr zimowy, poniedziałek, godz. 21.00-22.30, seminarium

Sidey Myoo_"Filozofia Sieci" (zdalny)

Academia Electronica, semestr wiosenny, piątek, godz. 9.30-11.00, seminarium

Sidey Myoo_"Sztuka elektroniczna" (zdalny)

Academia Electronica, semestr wiosenny, piątek, godz. 11.00-12.30, seminarium

Sidey Myoo_"Seminarium Futurologiczne" (zdalny)

Academia Electronica, semestr wiosenny, środa, godz. 12.00-13.30, seminarium

Sidey Myoo_"Estetyka - teoria i praktyka" (zdalny)

Pegaz, semestr zimowy, wtorek, godz. 17.00-18.30, konwersatorium na czacie

Sidey Myoo_"Ars Electronica - Sztuka | Nauka | Technologia" (zdalny)

Pegaz, semestr wiosenny, wtorek, godz. 18.30-20.00, konwersatorium na czacie

Sidey Myoo_"Sztuka i Estetyka XX wieku" (zdalny)

Pegaz, semestr wiosenny, wtorek, godz. 17.00-18.30, konwersatorium na czacie

Sidey Myoo_"Etyka Mediów" (tradycyjny)

Instytut Filozofii, semestr zimowy,piątek, godz. 17.00-18.30, wykład + ćwiczenia, sala. 13

Sidey Myoo_"Art and Aesthetics in XXth and XXIst Century" (tradycyjny)

Instytut Filozofii, semestr wiosenny, środa, godz. 9.30-11.00, wykład + ćwiczenia, pok. 87 (opcjonalnie seminarium)

 

Interesuję się estetyką, traktowaną jako teoria sztuki, głównie w odniesieniu do sztuki współczesnej, w tym sztuki elektronicznej (Sztuki Nowych Mediów). Zajmuję się również filozofią sieci, w tym  takimi zjawiskami, jak: immersyjność, interaktywność, teleobecność, telematyczność, sztuczna inteligencja, hybrydyzacja, alinearność, immaterialność, interfejs, tożsamość. W badaniach podkreślam znaczenie rozwoju technologii, jako tworzącej lub całościowo przekształcającej świat człowieka. W 2006 posłużyłem się pojęciem wirtualne realis (później: elektroniczne realis), które stało się podłożem dla ontoelektroniki, czyli ontologii nakierowanej na analizę rzeczywistości elektronicznej, potraktowanej jako sfera bytu.

W 2007 roku powołałem Academia Electronica – niezinstytucjonalizowaną uczelnię, działającą na wzór uniwersytetu w środowisku elektronicznym Second Life, gdzie prowadzone są oficjalne kursy akademickie, wygłaszane są wykłady przez zaproszonych gości w ramach cyklów "Od Studenta do Profesora" oraz "Science Beyond Borders - The Global Academia Electronica" oraz gdzie odbywają są wystąpienia konferencyjne i kongresowe.

 

Wybrane publikacje:

 

Książki:

Filozofia technologii, (publikacja zbiorowa), Wydawnictwo E-naukowiec, Lublin 2014.

Ontoelektronika, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

„Sztuka i Filozofia", (publikacja zbiorowa), Wydawnictwo Naukowe Semper, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski, nr 41/2012, Warszawa 2013.

Materia sztuki, (publikacja zbiorowa), Universitas, Kraków 2010.

Wirtualne realis Estetyka w epoce elektroniki, Universitas, Kraków 2006.

 

Artykuły:

Wstęp do uniwersalistycznej teorii świadomości, "Rocznik Kognitywistyczny", tom 10, Instytut Filozofii i Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.

Las Meninas - Interpretation Narratives Throughout Centuries, "Art inquiry", Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Volume XIX (XXVIII), Łódź 2017. 

Estetyka w czasach postmedialnych - and what's next?, "Medialica. Studia Multimedialne z Humanistyki", Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Teorii i Metodologii Nauk o Kulturze, 2/2017. 

Hipermedialny dialog w edukacji artystycznej, w pod red. J. Morbitzer, D. Morańska, E. Musiał, Człowiek - Media - Edukacja, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2017.

Twórcze roboty, "Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria", R. 25: 2016, Nr 2 (98), Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.

Nie pisz, nie mów, nie spotykaj się ...zaloguj się!, numer specjalny "Czasopisma Naukowego Kultura i Historia", Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej, Zakład Teorii i Metodologii Nauk o Kulturze, nr 28/2015.

Art absorbed by the Web, "Art Inquiry"Volume XVII (XXVI), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2015.

The Cyberaesthetics... and much more, "CyberEmpathy - Visual and Media Studies Academic Journal (Cyber Art)", Visual Communication and New Media in Art, Science, Humanities, Design and Technology, 10/2015.

Masaki Fujihata - Beyond Pages, w pod red. P. Zawojski, Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów, Instytucja Kultury Katowice - Miasto Ogrodów, Katowice 2015.

The Aesthetics of Electronic Worlds, w pod red. K. Wilkoszewska, Aesthetic in Action, International Yearbook of Aesthetics, International Association of Aesthetics, Volume 18, 2014.

Filozofia Sieci, w pod red. P. Zawojski, Bio-Techno-Logiczny świat. Bio art oraz sztuka technonaukowa w czasach postmodernizmu i transhumanizmu, Klub 13 Muz, Szczecin 2014.

The Telematic Art: From the Image of Water lilies to Dipping the Hand into the Electronic Pond' Realis, "CyberEmpathy - Visual and Media Studies Academi Journal, (Cyber Art), Institute of Digital Art and Visual Communication, University of Information Technology and Management, Rzeszów, Poland oraz Studio 3, Academy of Fine Art in Kraków, Poland, no. 9 - 2014/15.

Paradygmat technologii, w "Kultura i Historia" Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Teorii Kultury i Metodologii Nauk o Kulturze, nr 26/2014.

Philosophy in the Web, w "The American Philosophical Association APA Newsletters", University of Delaware, Fall 2013 Volume 12, Number 2.

Lepiej chodźmy zapytać robot… (wstęp do technoantropologii), w „Przegląd Filozoficzny", Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Warszawski, nr 2/2012 (82), Warszawa 2012.

Uniwersytet w Sieci. Od e-learningu do e-akademizmu, w „Zeszyty Artystyczne. Edukacja społeczeństwa obywatelskiego – zróżnicowanie kultur edukacji", red. E. Wójtowicz, J. Ryczek, Uniwersytet Artystyczny, Fundacja UAP, nr 21, Poznań 2011.

The Metaphisics of Electronica Being, w "CLCWeb: Comparative Literature and Culture", Purdue University Press, vol 12. less. 3, West Lafayette, USA 2010.

Sytuacja edukacyjna w nauczaniu online, w „E-learning w szkolnictwie wyższym – potencjał i wykorzystanie", red. M. Dąbrowski,  M. Zając, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2010.

Krótka historia światła, w „Materia sztuki", red. M. Ostrowicki, Universitas, Kraków 2010.

Dydaktyka w środowisku elektronicznym 3D, w „e-mentor", red. M. Dąbrowski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, nr 1 (28), luty 2009.

The Electronically Incarnated Human, w „Virtual Art / Virtual Domains of Art", Art Inquiry, red. Ryszard W. Kluszczyński, Vol. 10, 2008.

Elektroniczny autoportret, w „Kody McLuhana – topografia nowych mediów", red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski, Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2009.

Umysł usieciowiony „przeprogramowanie" człowieka, w „Interaktywne media sztuki", red. A. Porczak, Akademia Sztuk Pięknych, im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 2009.

Ontoelectronics. An Introduction, XVII International Aesthetics Congress „Aesthetics Bridging Cultures", zorganizowanym pod patronatem International Association for Aesthetics, 9-13.07.2007, w Ankarze.

Człowiek w rzeczywistości elektronicznego realis. Zanurzenie, w „Wielka Księga Estetyki w Polsce", red. K. Wilkoszewska, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2007.

Inteligentne byty w elektronicznym realis. Spotkanie, w „Przegląd Kulturoznawczy", Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Jagielloński, nr 3, Kraków 2007.

Jestem współzałożycielem i od 2017 współredaktorem multimedialnego czasopisma Medialica. Studia Multimedialne z Humanistyki oraz redaktorem naukowym czasopisma naukowego Kultura i Historia.

 

Poszerzona bibliografia: http://www.sideymyoo.art.pl