Skip banner
Monika Mazur-Bubak
mgr
tytuł doktoratu Nowy paradygmat wojny a teoria liberalnej demokracji
data otwarcia
przewodu
12.06.2014
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2011
promotor prof. dr hab. Justyna Miklaszewska