Paweł Pruski
mgr
email pawel.pruski@uj.edu.pl
tytuł doktoratu Probabilizm Rudolfa Carnapa
data otwarcia
przewodu
12.06.2014
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2011
promotor prof. dr hab. Tomasz Placek