Skip to main content

Section of Philosophy of Language and Mind

Head of the Department

dr hab. Katarzyna Kijania-Placek mail - uzkijani<- @ ->cyf-kr.edu.pl

Faculty

dr Krzysztof Posłajko

dr Leopold Hess

Retired faculty

prof. dr hab. Wojciech Suchoń mail - w.suchon<- @ ->iphils.uj.edu.pl

Ph.D Students

dr Paweł Banaś
dr Izabela Skoczeń
mgr Jan Rostek
mgr Szymon Sapalski
mgr Ewa Grzeszczak
mgr Miron Markowski

The main research areas of the members of the Section of Logical Rhetoric comprise: logical rhetoric, applied logic, philosophy of language, and philosophy of mind. The head of the section is  Dr hab. Katarzyna Kijania-Placek who specializes in philosophy of language. Other faculty are: Professor Wojciech Suchoń (applied logic and logical rhetoric) Dr hab. Krzysztof Posłajko (philosophy of mind and language) and Dr Leopold Hess (philosophy of language and linguistics). Currently, the PhD Candidates working in the Section are dr Paweł Banaś, dr Izabela Skoczeń, Jan Rostek and Szymon Sapalski. The Section organizes meetings on avarage twice a month, where the faculty, invited guests or PhD students present their work.

October 2018

20181025
Previous week
Next week

Zebranie Pracowni Retoryki Logicznej 25.10.2018

Date: 25.10.2018

Zapraszamy na zebranie Pracowni Retoryki Logicznej, na którym dr Krzysztof Posłajko wygłosi referat pt. "Rodzaje w filozoficznej psychologii - odkryte czy skonstruowane?" Zebranie rozpocznie się 25.10.2018 o 17.30 w s. 28.

W swoim wystąpieniu postaram się przeanalizować na ile uprzednio nieznane rodzaje stanów psychologicznych dyskutowane we współczesnej filozoficznej psychologii (za paradygmatyczny przypadek uznam pojęcie alief wprowadzone przez T. Gendler) można uznać za odkryte. Będę argumentował, że wprowadzenie pojęcia aliefu należy uznać za przypadek inżynierii pojęciowej a nie odkrycia uprzednio istniejącego rodzaju.
W drugiej części wystąpienia zajmę się konsekwencjami tej tezy dla szerszych zagadnień metafizyki umysłu. Będę starał się pokazać, że rzuca ona cień wątpliwości na przedstawioną (w kontekście dyskusji nad eliminatywizmem) przez Lycana i Sticha hipotezę, że słowo „przekonanie” można uznać za odnoszące się do rodzaju naturalnego.