Skip to main content

Section of Philosophy of Language and Mind

Head of the Department

dr hab. Katarzyna Kijania-Placek mail - uzkijani<- @ ->cyf-kr.edu.pl

Faculty

dr Krzysztof Posłajko

dr Leopold Hess

Retired faculty

prof. dr hab. Wojciech Suchoń mail - w.suchon<- @ ->iphils.uj.edu.pl

Ph.D Students

dr Paweł Banaś
dr Izabela Skoczeń
mgr Jan Rostek
mgr Szymon Sapalski
mgr Ewa Grzeszczak
mgr Miron Markowski

The main research areas of the members of the Section of Logical Rhetoric comprise: logical rhetoric, applied logic, philosophy of language, and philosophy of mind. The head of the section is  Dr hab. Katarzyna Kijania-Placek who specializes in philosophy of language. Other faculty are: Professor Wojciech Suchoń (applied logic and logical rhetoric) Dr hab. Krzysztof Posłajko (philosophy of mind and language) and Dr Leopold Hess (philosophy of language and linguistics). Currently, the PhD Candidates working in the Section are dr Paweł Banaś, dr Izabela Skoczeń, Jan Rostek and Szymon Sapalski. The Section organizes meetings on avarage twice a month, where the faculty, invited guests or PhD students present their work.

Pracownia Retoryki Logicznej

event-date: 07.03.2019
Place: sala 28

Seminarium Pracowni Retoryki Logicznej

Wykład dr. Krzysztofa Posłajki pt.: "Jak mysleć o sporze o realność przekonań?"

 

Abstrakt: Spór o realność przekonań był jednym z najbardziej głośnych sporów w filozofii umysłu drugiej połowy XX wieku; obecnie natomiast wydaje się że temperatura sporu przygasła, zaś stanowiska anty-realistyczne cieszą się umiarkowanym powodzeniem. W swoim wystąpieniu będę starał się pokazać trzy rzeczy. Po pierwsze, dlaczego ten spór ma kluczowe znaczenie dla filozofii. Po drugie, jakie założenia tego sporu doprowadziły do pozornie łatwego zwycięstwa opcji realistycznej. Po trzecie zaś pokazać taki sposób sformułowania debaty, który sprawi, że stanowisko antyrealistyczne nie będzie z góry skazane na niepowodzenie.

 

godzina 17.30

Published Date: 06.03.2015
Published by: Katarzyna Kijania-Placek